2 martie 2020 – termen limită pentru depunerea declaraţiei de inactivitate

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii persoane juridice şi subunităţi fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu au desfăşurat activitate, că au obligaţia să depună în acest sens, la organul fiscal competent, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 2 martie 2020, în cazul în care nu au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Declaraţia de inactivitate va cuprinde toate datele de identificare a entităţii:

  • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
  • adresa şi numărul de telefon;
  • numărul de înregistrare la registrul comerţului;
  • codul unic de înregistrare;
  • capitalul social.

În vederea completării declaraţiei, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1046_2019.html.

Declaraţia se depune:

  • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, având ataşată o semnătură electronică extinsă, prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro,
  • în format hârtie şi în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Nedepunerea declarației de inactivitate se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*