ANAF Constanța: 30 septembrie, termenul final de depunere a cererii de eşalonare la plată simplificată

Cererile de eşalonare la plată simplicată pot fi depuse de contribuabili arondaţi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa  până la data de 30 septembrie a.c., inclusiv, a anunțat instituția.

Eşalonarea la plată simplificată poate fi accesată pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără depunerea de garanţii şi este destinată obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

Condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilul care intenţionează să beneficieze de prevederile  OUG 181/22.10.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene sunt următoarele:

– să depună o cerere până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv. Opţional, aceasta poate fi însoţită de graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare

– să nu înregistreze obligaţii fiscale la data declarării stării de urgenţă nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală

– să nu se afle în procedură de faliment sau dizolvare

– să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insovenţa şi/sau răspunderea solidară conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor judiciare sau administrative de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute anterior. Sunt asimilate obligaţiilor fiscale în scopul acordării eșalonării la plată atât amenzile de orice fel administrate de organul fiscal, cât şi creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet a instituției noastre: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.                                          

Fii alături de noi pe Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*