ANAF Constanța despre consecințele neconectării la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale

De aici poți distribui:

             Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa reaminteşte operatorilor economici faptul că, ANAF a introdus obligativitatea conectării la distanţă aparatelor de marcat electronice fiscale – denumite în continuare AMEF- începând cu data de 25.03.2021, prin OPANAF nr.435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG. 28/1999.

          Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF se realizează efectiv la momentul transmiterii cu succes a unui Raport fiscal Z şi presupune renunţarea la anumite declaraţii care se depun periodic de către contribuabili, având ca efect o simplificare a obligaţiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului şi transmiterii datelor complete.

         Termenul limită de conectare a AMEF a fost 30.11.2021.

         În situaţia în care nu se utilizează AMEF în nicio zi din perioada de raportare, conform prevederilor art. 3 și art. 4 din Anexa la OPANAF nr. 627/2018, aveţi obligația depunerii formularului F4109- „Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“ până cel târziu la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare.

          Nerespectarea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a AMEF în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 8.000 şi 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

          Pentru informaţii privind procedura de conectare a AMEF la sistemul informatic al MF-ANAF se poate consulta “Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale.

          „Ţinem să mulţumim pe această cale celor 28.000 contribuabili care s-au conectat până la data de 09.12.2022 şi rugăm contribuabilii care din diferite motive nu au făcut acest lucru să dispună măsurile ce se impun pentru finalizarea cu succes a demersurilor privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul ANAF.”, au precizat reprezentanții ANAF.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*