ANAF: Declarația unică se depune până la data de 25 mai 2020

ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020.

Acest formular se utilizeazã atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unică se depune de cãtre persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din România, din: activități independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursã, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, pisciculturã și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã).

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, pisciculturã, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Declaraþia unicã se depune astfel:
           a)  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire (data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștã, dupã caz)
           b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
           – prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV);
           – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificatã.

Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistență telefonicã, în domeniul fiscal sau IT, la numãrul 0314039160, sau la sediul unităților fiscale pentru completarea și depunerea declarației, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest scop.



Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*