Bani europeni pentru pescuit și acvacultură. Proiectele se depun până pe 14 iulie

Reprezentanții sectorului de pescuit și acvacultură, dar și autoritățile din județul Constanța au mai mult timp la dispoziție pentru a depune proiecte în sector, cu finanțare de la Uniunea Europeană.

Asociația Grup Local Dobrogea Nord, cu sediul în Constanța, bulevardul Mamaia, nr.214, etaj 1, ap.2, anunță prelungirea celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Dobrogea Nord, cu două săptămâni, până pe data de 14.07.2019, ora 18.00, tipul apelului fiind competitiv.

În cadrul prezentei sesiuni, Cererile de finanțare și documentele anexate se vor depune prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 400.000 euro, pe măsurile 1.1, 1.2, 2.1, respectiv 100.000 euro pe măsura 2.2.

Proiectul“Dobrogea Nord – Pământul sălbatic între Dunăre și mare” este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cofinanțat din FEPAM 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă    nr. 91 / 29.12.2017, încheiat cu MADR – prin DGP AMPOPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată fiecărei măsuri este după cum urmează:

Măsura 1.1 „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale”: 500.000 euro / 2.287.200,00 lei

Măsura 1.2 „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvcultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil”:  500.000 euro / 2.287.200,00 lei

Măsura 2.1 „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei”:  500.000 euro / 2.287.200,00 lei

Măsura 2.2 „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice”: 100.000 euro / 457.440,00 lei

Cererea de finanțare se va completa urmărind „Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare”, Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri, disponibile pe adresa de mail: www.flagnord.ro

Mai multe informații puteți afla la telefon 0724.529.969, sau pe e-mail: office@flagnord.ro

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*