Cine sunt membrii Consiliului de Administrație al Oil Terminal

Cea mai recentă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Oil Terminal a adoptat următoarea hotărâre:
 
Articolul 1
 
Se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administraţie al Societăţii OIL TERMINAL – S.A., prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare, următorii:
1. GHEORGHE Cristian Florin;
2. UNGUR Ramona
3. ANDREI Aurelian Ovidiu,
4. TEŞELEANU George,
5. NICOLAE Emilian;
6. LAZARIU Dragos-Ciprian;
7. MICU Ionuţ Stelian
 
Articolul 2
 
Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii OIL TERMINAL – S.A., ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmaţi prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare, următorii: Nu este cazul.
 
Articolul 3
 
Se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii numiţi la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 641, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare şi selecţie prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorilor provizorii, începând cu data de 04.08.2022.
 
Articolul 4
 
Se aprobă stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiţi la art. 1 din prezenta hotărâre, egală cude 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câştigului mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Articolul 5
 
Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiţi conform la art. 1 din prezenta hotărâre.
 
Articolul 6
 
Se aprobă mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, Aura Gabriela DUMITRU, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiţi conform art. 1 din prezenta hotărâre.
 
Articolul 7
 
Se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
 
Articolul 8
 
Se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
Oil Terminal SA a fost înființată în anul 1991 și are sediul social în Constanța, pe strada Caraiman nr. 2, și este cel mai mare  operator portuar de produse petroliere . 
 Statul român este acționar majoritar prin Ministerul Energiei deține 59,62% din acțiuni, iar restul de 40,38% revine unei Liste Persoane Fizice și Juridice.
 
Președinte CA este Cristian Florin Gheorghe, Viorel Sorin Ciutureanu este director general (expiră mandatul pe 1 noiembrie a.c), Adriana Frangu este director financiar provizoriu, iar ceilalți membri CA sunt Micu Ionuț-Stelian, Ovidiu Aurelian Andrei, Dragoș Ciprian Lazariu, Ramona Ungur, Nicolae Emilian și Teșeleanu George,  mandate valabile până la începutul lunii decmbrie a.c.
 
Auditor este Transilvania Audit Fiscality SRL.
 
Pentru anul 2020 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 191.556.422 de lei, profit net de 3.705.483 lei şi 944 salariaţi.
 
Pentru anul 2021 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 212.323.542 de lei, profit net de 5.752.696 lei şi 947 salariaţi.
 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*