Evoluția principalilor indicatori statistici ai județului Constanța în anul 2018

Numărul salariaţilor din judeţ, la sfârșitul lunii decembrie 2018, este de 184,8 mii persoane, cu 653 persoane mai mic decât cel din luna noiembrie 2018, dar cu 4713 persoane mai mare decât cel din luna decembrie 2017. Câştigul salarial mediu brut pe un salariat, în judeţul Constanţa, a fost în luna decembrie 2018 de 4488 lei, iar câştigul salarial mediu net a fost de2677 lei. Luând în calcul rata inflaţiei din ultimele 12 luni, câştigul salarial mediu net este, în termeni reali, mai mare cu 11,4% în luna decembrie 2018 faţă de decembrie 2017. Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal.

Județul Constanța a fost al 5-lea județ din țară, din punct de vedere al efectivului de salariați la sfârșitul anul 2018, după București, Cluj, Timiș și Brașov. Din punct de vedere al câștigului salarial mediu brut și net, în luna decembrie 2018, județul Constanța a fost doar pe locul 13, respectiv 14 în clasamentul județelor, municipiul București fiind pe primul loc cu un câștig salarial net de 3882 de lei.

 • Numărul turiştilor sosiţi în anul 2018 a fost de 1312,4 mii persoane, faţă de 1235,5 mii persoane în anul 2017, înregistrându-se o creștere de 6,2%. Și numărul înnoptărilor crește: 5010,8 mii înnoptări în anul 2018, faţă de 4729,2 mii înnoptări înregistrate în anul 2017.

Județul Constanța s-a situat pe locul 3, în clasamentul județelor, după numărul de turiști sosiți în anul 2018, după municipiul București și Brașov. Din punct de vedere al numărului de înnoptări și în anul 2018, județul Constanța s-a situat pe primul loc în clasamentul județelor.

Turiştii străini, în număr de 62751 persoane sosiți în anul 2018, sunt aproximativ la același nivel cu numărul turiştilor străini sosiţi în anul 2017 şi deţin o pondere de 4,8% în totalul turiştilor.

 • Suprafața cultivată în județul Constanța, per total,este aproximativ aceeași, în anul 2018 (date provizorii – 474343 hectare) față de 2017 . La nivel de cultură agricolă, crește suprafața cultivată cu grâu, ovăz, mazăre boabe, rapiță, în anul 2018 față de cea cultivată în anul 2017 la culturile respective. Scade, în schimb, suprafața cultivată cu porumb boabe, orz și orzoaică, floarea soarelui, soia boabe, legume și plante medicinale și aromatice.
 • Producția agricolă vegetală în județul Constanța, crește la majoritatea culturilor de cereale pentru boabe, plante uleioase și furaje perene, în anul 2018 (date provizorii) față de anul anterior. Cele mai accentuate creșteri se pot observa la producția de porumb boabe (36%), lucernă (36%), floarea soarelui (15%) și orz și orzoaică (12%). Scăderi ale producției agricole vegetale se pot observa la majoritatea legumelor (tomate -30%, ceapă uscată -54% și varză albă -66% au cele mai accentuate scăderi, datorate scăderii suprafețelor cultivate), la mazăre boabe (36%) și la furaje verzi anuale. Astfel, se poate observa o creștere a producției medii la hectar, la porumb boabe, tomate, varză albă, ceapă uscată, fasole boabe, furaje perene, pepeni verzi și galbeni și o scădere mai accentuată la culturile de ardei, cartofi de toamnă, usturoi uscat și mazăre boabe, în anul 2018 (date provizorii) față de anul 2017.
 • Suprafața viilor pe rod crește, în anul 2018 (date provizorii – 7023 hectare) față de 2017 cu 389 hectare, dar producția de struguri scade cu 8,4%, în anul 2018 față de anul anterior, producția medie la hectar crescând cu 21% la vii altoite și scăzând cu peste 32% la vii hibride.
 • Producția de fructe scade, în anul 2018 față de 2017 cu 25%, scăderi accentuate înregistrându-se la pere (95%), prune (58%) și caise și zarzăre (44%), creșteri observându-se doar la producția de piersici și nectarine (28%) și cireșe și vișine (15%).
 • La sfârşitul lunii decembrie 2018 sunt înregistraţi 8001 şomeri, cu 341 mai mulți decât cei înregistraţi în luna noiembrie 2018, dar cu 1098 mai puțini decât de cei înregistraţi în luna decembrie 2017. Din totalul şomerilor, 61,4% sunt femei. Primesc indemnizaţie de şomaj 3837 persoane, iar 4164 persoane sunt şomeri neindemnizaţi. Rata şomajului în luna decembrie 2018 este de 2,7%, față de 3,1% pentru luna decembrie 2017. Rata şomajului este mai scăzută în judeţul Constanţa decât media pe ţară (3,3%).

În luna decembrie 2018, județul Constanța a fost pe locul 29 în clasamentul județelor, din punct de vedere al numărului de șomeri.

În anul 2018, s-au cheltuit cu protecția socială a șomerilor 27505 mii lei, cu 3,0% mai puțin decât cheltuielile efectuate cu protecția socială a șomerilor în anul 2017. În structură, predomină, în aceste cheltuieli, indemnizația de șomaj acordată persoanelor cu experiență în muncă (61,4% în anul 2018), urmată de alte cheltuieli (31,9% în anul 2018).

 • Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat (fără agricultori) în anul 2018 a fost de 147777 persoane, cu 1687 mai mare decât numărul mediu al acestora în anul 2017. Pensia medie a fost de 1173 lei pe lună, în anul 2018, față de 1067 lei lunar în anul 2017, înregistrând o creștere de 9,9%. Numărul mediu anual al pensionarilor agricultori a fost de 4945, în anul 2018, cu 596 mai mic decât media din anul 2017 (5541 pensionari agricultori). Pensia medie lunară a pensionarilor agricultori, în anul 2018, a fost de 444 lei cu 9,9% mai mare decât pensia medie lunară din anul 2017.
 • Populația după domiciliu, la 1 iulie 2018, a fost de 766315 locuitori (date provizorii), cu 2202 persoane mai mică decât cea calculată la 1 iulie 2017. Din totalul populației cu domiciliul în județul Constanța, 48,5% erau persoane de sex masculin și 51,5 % persoane de sex feminin. Din totalul populației cu domiciliul în județul Constanța, 530282 locuiesc în mediul urban (69,2%), în timp ce 236033 locuiesc în mediul rural (30,8%).

A scăzut numărul născuților vii cu 765 de persoane în anul 2018 față de 2017, dar crește, în același timp, numărul deceselor cu 93 persoane în 2018 față de anul anterior. Astfel, numărul născuților vii ajunge la 6674 persoane (date provizorii), iar numărul deceselor la 8374 persoane (date provizorii), rezultând un spor natural negativ, de -1700 persoane (date provizorii), în anul 2018, față de -842 în anul 2017. Numărul căsătoriilor crește cu 157 față de anul 2017, ajungând la 4973 căsătorii înregistrate în anul 2018. Numărul divorțurilor, în anul 2018 a fost de 1157, cu 65 mai puține decât cele înregistrate în 2017. Numărul decedaților sub 1 an scade, de la 57 înregistrați în anul 2017, la 42 în anul 2018.

 • În luna decembrie 2018 preţurile de consum (la nivel naţional) sunt cu 3,27% mai mari decât în decembrie 2017. Preţurile de consum au crescut cu 3,10% la mărfurile alimentare, cu 3,75% la mărfurile nealimentare și cu 2,44% la servicii. Rata medie lunară a inflaţiei a fost de 0,3% în anul 2018, la fel ca în anul 2017.
 • În industrie, producţia a crescut în anul 2018 cu 2,2% faţă de cea din anul 2017.

Producţia industrială

Cifra de afaceri din industrie crește în anul 2018 cu 15,7% față de nivelul înregistrat în anul 2017.

 • Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat, în anul 2018, mărfuri în valoare de 1959,1 milioane euro şi au importat mărfuri în valoare de 3228,7 milioane euro (exportul este exprimat în preţuri FOB, iar importul în preţuri CIF). În structură, în această perioadă predomină produsele din capitolul „combustibili şi uleiuri minerale” atât la export cu 49,6% (produse petroliere), cât și la import cu 78,1% (petrol şi, în cantităţi mai mici, produse petroliere). De asemenea, la export ponderi importante mai deţin produsele din capitolul „cereale” (17,2%), produsele din capitolul „seminţe şi fructe; plante industriale și medicinale; paie şi furaje” (9,6%), iar la import produsele din secțiunea „maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” (5,3%). Faţă de anul 2017, exportul a scăzut cu 2,0%, în timp ce importul a crescutcu 20,1%.
 • Județul Constanța s-a situat pe locul 12, din cele 42 de județe, din punct de vedere al valorii exporturilor FOB în anul 2018 și pe locul 6 din punct de vedere al valorii importurilor CIF, pe primul loc fiind, în ambele cazuri, municipiul București.
 • Traficul de mărfuri prin portul Constanţa însumează 51,6 milioane tone în anul 2018 şi este cu 4,4% mai mare decât în anul 2017.

Traficul de mărfuri prin portul Constanţa

 • Traficul prin Canalul Dunăre – Marea Neagră, în volum de 14,1 milioane tone mărfuri în anul 2018, a crescut cu 2,5% faţă de volumul înregistrat în anul 2017. Numărul total al navelor tranzitate a crescut cu 3,8% în anul 2018 față de cel înregistrat în anul 2017, iar numărul navelor străine care au traversat canalul, a scăzut cu 9,5%.
 • În anul 2018 au fost finalizate 4602 locuinţe, cu 1145 locuințe mai multe decât în anul 2017. În anul 2018 au fost eliberate 1753 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 231 mai multe decât în anul anterior. Suprafața utilă prevazută în aceste autorizații a fost de 612618 metri patrati, mai mare cu 12,2% față de cea înregistrată în anul 2017. În anul 2018 au fost eliberate 38 autorizații pentru hoteluri și clădiri similare, față de 33 de autorizații eliberate în anul 2017. Pentru clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amănuntul, au fost eliberate 16 de autorizații de construire, cu 3 mai puține decât în 2017.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*