Încasări mai mari cu aproape două miliarde lei la Finanțe

În anul 2023 s-a răspuns la 15.003 apeluri telefonice primite la birou.

Conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, de care aparține și Constanța, mulțumește contribuabililor, prin directorul general Florin-Ciprian Iamandi, „pentru implicarea de care au dat dovadă și salută spiritul civic al acestora manifestat prin conformarea la declarare și la plată”, conformare reflectată în rezultatele activității de colectare din anul 2023, sintetizate mai jos.

Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete comparativ anul 2023 cu anul 2022. Cifrele sunt în milioane lei.  

 ANUL 2022ANUL 2023Diferențe%
0123 = 2-14 = 2 / 1
TOTAL Bugetul General Consolidat15.746,2817.736,641.990,36112,64
Bugetul de stat 7.109,457.977,57868,12112,21
Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate2.524,332.830,42306,09112,13
Bugetul asigurărilor sociale de stat5.915,696.737,23821,54113,89
Bugetul asigurărilor pentru şomaj196,81191,42-5,3997,26

La finele anului 2023, încasările din arieratele recuperabile au fost în sumă totală de 4.338,85 mil lei, cu 489,97 mil. lei mai mult decât în anul 2022, din care 554,39 mil. lei au fost încasări din arieratele aflate în sold la 31.12.2022 și 3.784,46 mil. lei încasări din arieratele constituite în cursul anului 2023.

Pe parcursul anului 2023 au fost organizate un număr de 604 licitații în vederea valorificării bunurilor imobile și mobile sechestrate (bunuri descrise în cuprinsul anunțurilor de vânzare publicate pe pagina de internet a instituției).

În cadrul licitațiilor organizate pe parcursul anului 2023 la nivelul structurilor fiscale din cadrul DGRFP Galați au fost valorificate bunuri imobile și mobile în valoare de 24,11 mil. lei, din care suma de 18,27 mil. lei a fost obținută ca urmare a valorificării unui număr de 641 vagoane și locomotive aparținând S.N.T.F.M. C.F.R. MARFĂ SA.

Prin intermediul Biroului Contact – center, organizat în cadrul DGRFP Galați, în anul 2023 s-a răspuns la un număr de 15.003 apeluri telefonice, prin care au fost oferite răspunsuri la diversele întrebări din domeniul fiscal.

Rezultatele tuturor activităților desfășurate vor putea fi consultate în Raportul de performanță – Raportul anual de activitate al DGRFP Galați pentru anul 2023, care va fi publicat până la sfârșitul lunii ianuarie a.c., pe pagina de internet a DGRFP Galați, în secțiunea Info DGRFP – Informații de interes public comunicate din oficiu.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*