Investiție de 23 milioane lei, fonduri europene, într-un centrul multifuncțional în Eforie Nord

eforie centru multicultural

În Eforie Nord se construiește un centru multifuncțional modern. Valoarea totală a proiectului este de 23.256.411,69 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.670.841,44 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 3.008.481,62 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni. Contractul a fost deja semnat, pe 24 aprilie 2020.

Proiectul, care are titlul „ÎNFIINȚAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCAȚIONALE ȘI RECREATIVE – ION MOVILĂ – ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN EFORIE NORD”, prevede atât construcția propriu-zisă, cât reabilitarea infrastructurii rutiere în Eforie Nord (b-dul Republicii, Aleea Dorobanților, strada Paltinului, strada Teiului, strada Mesteacănului, strada Salcâmului, aleea Castanului si strada Platanului).

ÎNFIINȚAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCAȚIONALE ȘI RECREATIVE – ION MOVILĂ - ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN EFORIE NORD - centru multifunctional eforie nord
Centrul multifuncțional Eforie costă circa 5 milioane de euro

Beneficiarii directi ai proiectului sunt: Primaria Orasului Eforie – în calitate de solicitant al cererii de finantare, elevii si prescolarii inscrisi la Scoala Gimnaziala Eforie Nord, in numar de 406 elevi in anul 2017, vizitatorii si turistii români si straini care vor fi atrasi ca urmare a implementarii proiectului. Beneficiari indirecți sunt entitatile implicate în dezvoltarea locala (structuri asociative, reprezentanti ai societatii civile, mediul de afaceri) din orasul Eforie; comunitatea locala în ansamblul ei.

Construcția centrului ține și de Strategia de Dezvoltare Durabila a Orasului Eforie, de nevoile celor implicați în turism, în educație, dar și de populație, în ansamblul ei. Interesant este că aici se vor desfășura și evenimente culturale atat cu parteneri interni, cat si cu parteneri externi. În aces sens a fost semnat un partenerial de colaborare cu Primaria Sozopol din Bulgaria.

Calitatea vietii grupului în Eforie va imbunatati simtitor, deoarece:

  • centrul multifunctional va putea gazdui diferite evenimente de ordin cultural, educational si recreativ, in parteneriat cu entitati atat din tara, cat si din strainatate;
  • infrastructura locala care se va moderniza prin acest proiect, impreuna cu infrastructura dezvoltata prin alte proiecte investitionale, va crea un inel median, care va conduce la cresterea atractivitatii zonei delimitate de aceste strazi.

Functiunea predominanta va fi cultural-recreativa si va avea in componenta spatii educationale, spatii recreative unde se pot practica diferite sporturi, spatii expozitionale, spatii pentru workshopuri sau brainstorming, spatii pentru petrecerea timpului liber si loisir.

S-a propus și amenajarea a doua terenuri de tenis cu suprafata teren 37x 18,5 din care unul cu suprafata dura tip acrylic si unul cu suprafata dura sintetica.

In plus, cum spuneam, vor fi rehabilitate și create: 1.073,55 mp suprafata trotuare, 1.200 mp spatii verzi si 1.369 mp suprafata acces carosabil, inclusiv locuri de parcare. De asemenea, se vor reabilita un numar de 8 strazi, cu o suprafata de peste 50 de mii de mp. Suprafata totala a strazilor reabilitate este de 50.144 mp (33.053 mp parte carosabila; 12.369 mp trotuare; 4.722 mp spatii verzi). In total se vor realiza 53.786,55 mp (strazi si teren aferent constructiei), respectiv 785,45 mp aferent cladirii.

Accesul pe amplasament se face din Aleea Dorobantilor. Se dezvolta un ax vizual compozitional perpendicular cu strada. Conceptul este acela de a oferi o deschidere cât mai mare spre oraș. Circulatiile se divizeaza in circulatii ale autoturismelor si circulatia persoanelor care vor folosi centrul. Se creeaza un acces pentru autovehicule  si o parcare in alvelola din zona de est a amplasamentului.

Forma volumului si dispunerea acestuia preia forma amplasamentului si creeaza o piateta cu rol de primire a utilizatorilor cu zone de odihna si zone verzi.

Amplasamentul este divizat in 3 zone: zona construita, zona de sport exterioara si  zona de legatura, piateta.  Construcția propusă va avea forma de „L”. Suprafața totală utilă este de 1.814,25 metri pătrați.

Descrierea funcțională a clădirii

SUBSOLUL corespunde zonei pentru adăpostul de protecție civila necesar acestui tip de functiune.

DEMISOLUL corespunde zonei tehnice aferente instalatiilor si echipamentelor necesare pentru incalzire, ventilatii, climatizare, energie electrica.

PARTERUL corespunde zonei pentru accesul publicului, ce se face printr-un hol- foaier, în cadrul căruia se vor amplasa standuri pentru informatii, pliante, afişe, publicaţii. In legătură directă cu holul se vor afla grupurile sanitare pentru public. Holul va asigura legături către principalele zone funcţionale ale clădirii. Tot la parter, la nord, se afla zona de filtru sanitar-vestiarele cat si o piscina.La sud se afla zona adminsitrativa  compusa dintr-un birou si doua spatii de depozitare.

ETAJUL 1 corespunde zonei de mediateca destinata pentru imbunatatirea ofertei educationale pentru cresterea nivelului de educatie al populatiei. In acest spatiu se pot organiza zone de studiu, workshop si/sau brainstorming dar si prezentari sau conferinte pe teme de utilitate publica organizate de actorii  locali care au ca scop dezvoltarea orasului (ong-uri, structure administrative etc).  Mediateca va fi organizata in mai multe spatii: biblioteca virtuala, sala proiectii documentare si filme, Sala studiu workshop si/sau brainstorming,  o sala pentru un dezvoltarea unui cerc literar si un atelier foto/pictura.

ETAJ 2 corespunde zonei pentru practicarea sportului

ETAJ 3 corespunde zonei pentru practicarea sportului.

Proiect cu fonduri europene

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar, responsabil cu obligațiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului finanțat prin prezentul contract de finanțare și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar, responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraselor mici și mijlocii; Prioritatea de investiții 9B: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Obiectiv specific: Îmbunătătirea calitații vietii populației în orașele mici și mijlocii din România.

Articol apărut inițial în publicația Constanța 100%.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*