Investiții de 898 milioane lei la ACN prin POIM

Ecluza Cernavodă
Ecluza Cernavodă

În perioada 2019-2022, la nivelul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navgabile au fost gestionate proiecte cu finanțare externă nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) i2014-2020 în valoare totală de 898.016.650 Lei cu TVA. Aceste proiecte se află în diferite etape de implementare, după cum urmează:

A. PROIECTE FINALIZATE:

A.1.Proiect “Modernizare ecluze.Echipamente și instalații. FAZA2”

Valoare contract de finanțare: 547.124.183 lei cu TVA.

Recepțiile finale au fost organizate în 2022.

A.2.Proiect “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investiții: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: canalul Dunăre-Marea Neagră și canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari, în vederea creșterii siguranței navigației”

Valoare contract de finanțare: 12.597.290,56 lei cu TVA.

Studiul a avut în vedere identificarea soluțiilor tehnice moderne, fezabile pentru reducerea și/sau stoparea problemelor ce privesc stabilitatea și integritatea locală a malurilor, aspecte care se manifestă pe cele două canale, în vederea creșterii siguranței navigației.

În iunie 2022 a fost finalizat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.G.nr.4/2023.

Studiul de fezabilitate aprobat reprezintă ETAPA 1 în realizarea investiției “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: canalul Dunăre-Marea Neagră și canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari, în vederea creșterii siguranței navigației”.

ETAPA  2, respectiv proiectarea și execuția lucrărilor, va fi finanțată  din Programul Transport 2021-2027.

A.3.Proiect “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investiții: Retehnologizarea ecluzei Năvodari, în vederea creșterii siguranței navigației”

Valoare contract de finanțare: 4.141.440 lei cu TVA.

Studiul a avut în vedere identificarea soluțiilor tehnice pentru reabilitarea echipamentelor tehnologice de bază ale ecluzei Năvodari, reabilitarea și modernizarea instalațiilor auxiliare ce deservesc echipamentele  de bază ale ecluzei Năvodari.

Studiul de fezabilitate aprobat, reprezintă ETAPA 1 în realizarea investiției “Retehnologizarea ecluzei Năvodari, în vederea creșterii siguranței navigației”,

ETAPA 2, respectiv proiectarea și execuția lucrărilor va fi finanțată din Programul Transport 2021-2027.

B. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE:

B.1. .Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”

Valoare contract de finanțare: 83.849.525,02 lei cu TVA.

Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale:

Mal drept (port vechi): lucrări de modernizarea a cheurilor existente și refacere a sistemului de  acostare si protecție a cheurilor, betonare platforme portuare existente, modernizarea drumurilor din incinta portuară; executarea rețelei de alimentare cu energie electrică și alimentarea cu apă, inclusiv asigurarea utilităților la dane, executarea unei clădiri administrative; realizarea împrejmuirii și securizării incintei portuare .

Mal stâng (port nou): construirea unui cheu vertical (3 dane de operare), executarea platformei de operare portuară în spatele cheului vertical;executarea rețelei de alimentare cu energie electrică și alimentarea cu apa, inclusiv asigurarea utilităților la dane, executarea unei clădiri administrative; realizarea împrejmuirii și securizării incintei portuare; reabilitarea drumului de acces.

Contractul de proiectare și execuție lucrări a fost semnat în octombrie 2022.

Proiectarea și execuția lucrărilor se va desfășura în perioada noiembrie 2022 -decembrie 2024.

La data prezentei au fost obținute toate avizele solicitate prin Certificatul de urbanIsm, cu excepția CNAIR. După obținerea acestuia se va depune documentația la MTI în vederea emiterii autorizatiei de construire.

B.2. .Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”

Valoare contract de finantare: 119.556.257,76 lei cu TVA.

Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: reabilitarea cheurilor și fronturilor de așteptare existente; modernizarea drumului de acces spre port și a drumurilor de incintă; asigurarea adâncimilor de navigație în șenal și în acvatoriul portuar; extinderea capacității de operare a portului prin execuția a 4 dane noi; reabilitarea și betonarea  platformei portuare, execuția împrejmuirii și securizarea incintei portuare; execuția unei clădiri administrative; asigurarea utilităților (apă și energie) la dane și clădirea administrativă; asigurarea iluminatului incintei portuare, etc.

Contractul de proiectare și execuție lucrări a fost semnat în decembrie 2022

 Proiectarea și execuția lucrărilor se va desfășura în perioada ianuarie 2023- septembrie 2024.

La data prezentei sunt în curs de obținere avizele solicitate prin certificatul de urbanism. După obținerea acestuia se va depune documentația la MTI în vederea emiterii autorizației de construire.

B.3. .Proiect “Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”

Valoare contract de finantare: 7.271.400  lei cu TVA.

Studiul de fezabilitate are în vedere identificarea soluțiilor tehnice pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe, inclusiv stabilirea coridorului de expropiere, în vederea realizării unei căi navigabile de la București la Dunăre.

Contractul de servicii pentru reactualizare studiu de fezabilitate a fost semnat în ianuarie 2023. Perioada de derulare a contractului de servicii este ianuarie 2023- decembrie 2023. 

Studiul de fezabilitate reactualizat reprezintă ETAPA 1 în realizarea investiției “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”.

La data prezentei au fost depuse documentațiile pentru obținerea certificatului de urbanism, a fost elaborat și avizat în CTE ACN studiul de trafic. Se lucrează la expertizele tehnice pentru lucrări hidrotehnice, pentru noduri hidrotehnice, drumuri și poduri (stadiu elaborare 50%). Este în curs de elaborare  documentația privind coridorul de expropriere (stadiu elaborare 20%). Au început lucrările de investigații geotehnice (stadiu 60%).

C. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE

Ca urmare a finalizării studiilor de fezabilitate menționate la cap A. suntem în faza de pregătire pentru finanțare din Programul Transport 2021-2027 cu următoarele proiecte ce totalizeaza o valoare de 2.228.372.541,52 lei cu TVA:

C.1. MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNĂRII: CANAL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ ȘI CANAL POARTA ALBĂ-MIDIA NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI – proiectare și executie lucrări

    Proiectul constituie ETAPA 2 și are în vedere următoarele obiective atât pentru canalul Dunăre Marea Naegră cât și ptr canalul Poarta Albă-Midia. Năvodari:

 • modernizarea, reabilitarea și finalizarea lucrărilor de protecții și consolidări maluri pe sectoarele cu maluri înalte;
 • finalizarea, reabilitarea si racordarea văilor afluente (din beton armat) la terenul adiacent pentru preluarea apelor pluviale pe sectoarele cu maluri inalte;
 • modernizarea și reabilitarea sistemului de drenaj și colectare a apelor pluviale și din exfiltrații și execuția cavalierilor la cota terenului natural pe sectoarele cu maluri înalte;
 • modernizarea și reabilitarea pereurilor secțiunii udate trapezoidale prin consolidarea zonelor afectate;
 • realizarea lucrărilor de consolidare şi susţinere a taluzurilor pe zonele instabile sau cu potenţial de instabilitate;
 • modernizarea drumurilor de acces și de exploatare, inclusiv a podetelor si a podurilor;
 • lucrări de combatere a eroziunii solului și plantări de arbuști pe sectorul Murfatlar – Agigea;
 • realizarea unei canalizații noi pentru fibra optică aferentă sistemului de comunicații RoRIS-ACN.

Valoare estimată a investiției: 1.673.251.758 lei cu TVA.

Perioada estimată implementare ETAPA 2 – 2024-2029.

C.2. RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI – proiectare și execuție lucrări

Proiectul constituie ETAPA 2 și are în vedere următoarele obiective:

 • ȋnlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor de baza și a instalațiilor auxilare ale celor două ecluze;
 • realizarea unui sistem de comandă şi automatizare care să reducă influenţa factorului uman şi să prevină erorile de exploatare;
 • reabilitarea camerelor tehnologice ȋn care sunt montate echipamentele şi instalaţiile pentru a asigura microclimatul necesar bunei funcţionări a acestora;
 • reabilitarea protecţiei construcţiilor de dirijare pentru accesul navelor ȋn ecluză precum si reabilitarea construcţiei de beton a ecluzei;
 • modernizarea instalaţiei de prevenire a amestecării apei dulci cu apă sărată

Valoare estimată a investiției: 504.872.985 lei cu TVA.

Perioada estimată implementare ETAPA 2 – 2024-2027

C.3.    Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Medgidia”

      Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: finalizare dane 16,17,18, modernizarea și consolidarea fronturilor de acostare tip Duc D’Albi amonte și aval; reabilitare și betonare platforme portuare existente; reabilitarea sistemului acostare și protecție a cheului aferent danelor din port; modernizarea căilor de acces în port și a drumului de incintă; asigurarea utilităților la dane; modernizarea rețelelor de iluminat și alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, reabilitare împrejmuire incintă portuară și securizare incintă portuară; reabilitare clădiri administrative (gara fluvială și anexe).

          Proiectul a avut contract de finanțare semnat în 2022 în valoare de 123.476.555,53 lei cu TVA. Pentru acest proiect a fost derulată o procedură de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări în 2021 finalizată cu anularea procedurii deoarece ofertantul nu a mai răspuns la clarificări.

            Pe fondul creșterii prețurilor la materialele de construcții din 2021 ACN a actualizat devizul general al investiției în funcție de evoluția indicilor de prețuri Indicatorii tehnico-economici ai investitiei, au fost reaprobati în cursul anului 2022 și a fost reluată procedura pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări.

           În 2022 au fost lansate consecutiv 2 proceduri de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări. Ambele s-au încheiat fără oferta depusă. Deoarece data limită a eligibilitățtii cheltuielilor din POIM 2014-2020 este 31.12.2023 și nu mai este timp efectiv pentru reactualizarea valorii devizului general al investiției, aprobarea acestuia, reluarea procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări, CN ACN SA a  solicitat încetarea contractului de finanțare.

          După revizuirea studiului de fezabilitate, acest proiect se va redepune la finanțare din  Programul Transport 2021-2027.

C.4. Reabilitare și retehnologizare „baraj stavilar mobil km 4+337”

Având în vedere urmările ce se pot produce în cazul cedării stăvilarului, s-a impus transmiterea barajului stăvilar mobil km 4+337 în administrarea MTI (HG NR 887 din 19 august 2021) și concesiunea ACN pentru reabilitarea și retehnologizarea obiectivului, astfel încât să se asigure:

– creșterea siguranței navigației pe CDMN,

– funcționarea în regim gravitatțonal a schemei hidrotehnice când apa din Dunăre este la cote mai mari decât cea din canal,

– evitarea incidentelor care pot duce la pierderea parțiala a apei din CDMN și CPAMN,

– reducerea perioadelor de funcționare a pompelor SPC care în regim de sifonare sau în regim gravitațional, au rotoarele în mișcare.

Valoarea investiției: 50.247.798,52 lei cu TVA

Sursa de finanțare: Program Transport 2021-2027 și bugetul de stat.

 D. PROIECTE FĂRĂ SURSĂ DE FINANȚARE IDENTIFICATĂ PANĂ ÎN PREZENT DAR INCLUSE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ACN PENTRU PERIOADA 2021-2027

D.1. „PARC SOLAR FOTOVOLTAIC – sediu CN ACN SA” –  proiectare și executare lucrări.

Obiectiv:

– producerea de energie electrică din surse regenerabile și reducerea cheltuielilor cu energia electrică consumată/achiziționată de la furnizorul de energie electrică;

– valorificarea resurselor solare  pentru producerea de energie electrică verde;

– protectia mediului;

– reducerea pe termen lung a costurilor operaționale cu energia electrică.

Pentru ETAPA 1 de implementare a proiectului CN ACN SA are în derulare un studiu de fezabilitate, cu finanțare din surse proprii și termen de finalizare 2023.

ETAPA 2 – proiectarea și executarea lucrărilor este condiționată de rezultatele studiului de fezabilitate realizat la ETAPA 1 și care va stabili soluțiile tehnice de implementare, valoarea lucrărilor, eficiența energetică obținută, durata de implementare a investiției .

Nu au fost identificate încă surse de finanțare pentru ETAPA 2.

D.2. “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”- proiectare și execuție lucrări.

Durata proiectării și executării lucrărilor precum și valoarea actualizată a devizului general al investiției va fi stabilit în cadrul revizuirii studiului de fezabilitate menționat la CAP. B pct. B.3.

Valoarea totală a investiției, asa cum a fost avizatăde CTE al MTI cu AVIZ Nr 71/80 din 19.07.2012. și de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național  cu AVIZ Nr. 42 din 17.08. 2012  este de cca. 1,38 miliarde euro fără TVA (respectiv 1,64 miliarde euro cu TVA 19%).

Sursa de finanțare probabilă: Program Transport 2021-2027.

D.3. MODERNIZARE ȘI/SAU EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE ÎN PORTUL BASARABI

          Obiectivul principal al proiectului este reabilitarea infrastructurii portuare existente în vederea  acostării și operării în condiții de siguranță a navelor în port, asigurarea facilităților de furnizare utilități către nave și extinderea capacității de operare în portul  Basarabi (sub rezerva finalizării procedurii de preluare a terenurilor și  mijloacelor fixe aferentei Zonei libere Basarabi de la Administrația Porturilor Maritime Constanța)

– Reabilitarea platformelor portuare existente;

– Reabilitarea sistemului de legare nave și de protecţie cu apărători de cheu a tuturor danelor din port;

– Reabilitarea căilor de acces (drumuri) în port, la cheuri și dane, la platformele portuare si la danele de pasageri;

– Reabilitare împrejmuire şi sistem de securizare a incintei portuare;

– Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru furnizare utilităţi (apa potabilă la dane, rețeaua de canalizare, alimentarea cu energie electrică);

– Asigurarea instalaţiilor și dotărilor P.S.I. pentru fiecare dană;

– Reabilitarea  instalaţiei de iluminat exterior în port;

– Reabilitarea/Modernizarea clădirilor administrative (Gara Fluvială, Anexa socială, Magazie mărfuri generale punerea în siguranță a clădirilor centralelor termice din portul industrial și din portul comercial).

– în situația preluării terenurilor și mijloacelor fixe aferentei Zonei libere Basarabi de la Administrația Porturilor Maritime Constanța se are în vedere modificarea destinației  căii de lansare nave în dane de operare (construire cheu vertical)

Proiectul va fi implementat în 2 etape:

ETAPA 1- studiu de fezabilitate – finanțare surse proprii  2024-2025

ETAPA 2- proiectare și execuție lucrări – 2026-2028

Sursa de finanțare probabilă: Program Transport 2021-2027

D.4. SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI DE NAVE PE CANALELE NAVIGABILE CDMN ȘI CPAMN  (MODERNIZARE RoRIS ACN)

Obiectiv:

– asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a traficului de nave pe cele două canale și monitorizarea acestuia în acord cu Directiva RIS.

Deficiențe ce impun realizarea acestui proiect:

– înlocuirea/modernizarea componentelor sistemului actual RORIS, care nu mai funcționează în parametrii  nominali;

– înlocuirea echipamentelor sistemului datorită scoaterii de pe piață a echipamentelor în funcțiune în acest moment;

– întreruperi respectiv lucrări de reparații frecvente la sistemele de comunicații (datorită ruperii fibrei optice sau cedării rețelei de radiolink (capacitatea nefiind adecvată la volumul de date actual);

– realizare de aplicații software RIS noi, având în vedere faptul că aplicațiile utilizate în prezent nu se pot upgrada (lipsa coduri sursă).

În funcție de identificarea sursei de finanțare implementarea proiectului se va face în 2 etape:

ETAPA 1- studiu de fezabilitate /DALI

Perioadă implementare estimată: 2024-2025

ETAPA 2- proiectare și executare lucrări

Perioadă implementare estimată: 2026-2028

Sursa de finanțare probabilă: Program Transport 2021-2027 sau Conecting Europene Fa.

În ceea ce privește traficul pe canalele navigabile efectuat de la începutul anului până în prezent au fost înregistrate 13.525 mii tone capacitate, reprezentând o depășire cu 13% față de nivelul prognozat pentru această perioadă și o depășire de 24% față de perioada similară a anului trecut.

Categoriile de mărfuri transportate cuprind: produse agricole 51%, minereuri metalifere, produse de minerit și exploatare de carieră 20%,, produse chimice 8%, cocs și produse rafinate din petrol 7%, metale și produse din metal 5%, cărbune, lignit, țiței și gaze naturale 5%, echipamente 3%, alte produse nemetalice, ciment, var, ghips, produse de construcții 1%,

În funcție de proveniența sau destinația mărfurilor transportate pe canalele navigabile regăsim următoarele pavilioane: Ucraina – 51%, Serbia – 20%, România – 14%, Austria 5%, Moldova 4%, Bulgaria 3% și Ungaria 2%.

.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*