Liceul Ovidius, reabilitat, cu fonduri europene, pentru eficiență energetică. Investiție de 8,74 milioane lei

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a verificat astăzi stadiul lucrărilor aferente proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa”.

Proiectul are drept obiectiv optimizarea consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierea acesteia la standardele și cerințele de performanță energetică europene. Investiția va genera o reducere a consumului de energie cu 63%.

Prin implementarea cu fonduri europene a acestui proiect, elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Ovidius” își vor desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

„În această perioadă, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației s-au semnat trei proiecte pentru Constanța cu fonduri europene. Este vorba despre reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II, creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Traian” și reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit „Mugurel”. Ideea de creștere a performanței energetice și de reabilitare a tuturor instituților de învățământ din Constanța este importantă. Toate unitățile de învățământ trebuie să treacă prin acest proces și ar fi păcat să nu beneficiem de oportunitatea pe care ne-o oferă accesarea de fonduri europene.”

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac

Lucrările au început în octombrie 2020 și se vor desfășura pe parcursul unui an. Stadiul lucrărilor executate până în acest moment este de 40%. Corpul de clădire în care își desfăsoară activitatea elevii claselor terminale a fost finalizat. Structura de susținere a acoperișului a fost reabilitată, tâmplăria exterioară a fost înlocuită cu una mai performantă din punct de vedere termoenergetic și s-au refăcut instalațiile termice, electrice și sanitare, în scopul reducerii pierderilor și optimizării traseelor acestora.

La intrarea principală au fost reabilitate structura de susținere a acoperișului, tâmplăria și fațada curții interioare.

Lucrări similare au fost efectuate în corpurile de clădire paralele cu bulevardul I.C. Brătianu.

Sala de sport a liceului a beneficiat până în prezent de lucrări de refacere a instalațiilor termice și electrice. Fațada a fost placată cu material termoizolant. Acum condițiile meteo permit și intervenția asupra terasei necirculabile.

Proiectul presupune: reabilitarea termică a sistemului de încalzire și a sistemului de furnizare a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, instalarea unor sisteme de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior, modernizarea instalației de iluminat și implementarea sistemului de management energetic pentru urmărirea, înregistrarea și eficientizarea consumurilor energetice ale clădirii.

Reconfigurarea imobilului va răspunde normelor privind securitatea la incendiu, fiind prevăzută instalația de stingere cu apă a incendiilor, cu 11 hidranți interiori și 3 hidranți exteriori subterani și stație de pompare. De asemenea, vor fi montate instalații de detectare, semnalizare și avertizare pentru incendiu.

Proiectul„Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa” se derulează prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“.

Valoare contractului de execuție a lucrărilor este 7.391.414,83 lei fără TVA.

Valoarea totală a proiectului este 8.746.997,67 lei fără TVA. Sursele de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%), contribuția beneficiarului (2%).

Fii alături de noi pe Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*