Măsuri pentru prevenirea extinderii epidemiei Covid-19 în porturile din România

Ca urmare a creșterii riscului de extindere a epidemiei COVID-19, Autoritatea Navală Română a dispus următoarele măsuri de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, prin limitarea la maxim a contactelor cu potențial de infectare, precum și măsuri de evitare a aglomerației la ghișee,  după cum urmează:

 1. În ceea ce privește navele și echipajele navelor ce sosesc în porturile maritime românești
 • Toate navelor care vin din zonele de risc roșii sau galbene vor fi considerate în carantină,  în rada portului, până la împlinirea celor 14 zile de la părăsirea teritoriilor sus menționate sau de la îmbarcarea unor membri de echipaj care vin din zonele de risc;
 • Se vor limita la maxim posibil contactele cu potențial de infectare dintre echipaje și autoritățile portuare, piloți, agenți, operatori portuari, etc;
 • Pe perioada carantinării se va efectua termometrizarea la navă a întregului echipaj, de două ori pe zi, iar rezultatele și orice modificare a stării de sănătate vor fi comunicate prin intermediul agentului către Cabinetul Medico -Sanitar de Frontieră (CMFS);
 • Dacă pe perioada carantinării vor apărea cazuri de îmbolnăvire, persoana/persoanele  suspecte vor fi debarcate la radă, în vederea aplicării metodologiei în ceea ce privește cazurile suspecte;
 • După expirarea perioadei de carantină, odată cu acostarea navei la dană, se va face o evaluare finală a stării de sănatate, inclusiv termometrizare, de către personalul CMSF și se va acorda Libera Practică;
 • Pentru identificarea îmbarcărilor de echipaj realizate într-o posibilă zonă de risc, în secțiunea Health din sistemul MSW, s-a creat posibilitatea de a se adăuga de către agenții de nave data și locul efectuării schimburilor de echipaj în forma agreată de către ANR. Acestă procedură este făcută publică prin portalul SEP al APM Constanța.

Măsura carantinării în radă a fost dispusă deoarece capacitatea de acostare la dane ar putea fi depășită în scurt timp din cauza numărului mare de nave care sosesc din zone de risc și a perioadelor relativ îndelungate de izolare.

Listele cu zonele de risc roșii și galbene pot fi verificate de către pesoanele interesate pe site-ul CNSCBT (Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile) -Lista regiunilor și localităților din zona roșie și galbenă cu transmitere COVID-19”.

2. În ceea ce privește navele și echipajele navelor ce sosesc în porturile fluviale românești

 • Nu se permite accesul la bordul navelor până la acordarea Liberei Practici Sanitare. Direcțiile de Sănătate Publică Județene organizează inspecțiile sanitare la sosirea navelor.

3. În ceea ce privește operațiunile efectuate de ANR pentru personalul navigant român și  solicitanții de certificate de conducător de ambarcațiune de agrement

 • Se vor efectua, în regim de urgență, numai următoarele operațiuni privind documentele personalului navigant român, cu prezentarea dovezilor care să justifice urgența:

– prelungirea valabilității documentelor (carnet de marinar, brevet/certificat, atestat, document de atestare) și

– emiterea adeverințelor de confirmare a autenticității;

4. Alte măsuri de prevenire și combatere a extinderii epidemiei

 • În zonele de acces în clădirea ANR au fost afișate informații privind elemente comportamentale ce trebuie urmate pentru a se evita contractarea virusului;
 • Au fost instalate în zonele destinate publicului și pe căile de acces dozatoare cu gel dezinfectant,  au fost distribuite substanțe cu acțiune dezinfectantă pentru birouri, grupuri sanitare, autoturisme, etc;
 • A fost distribuit echipament de protecție personalului care desfășoară activități de lucru cu publicul si activități de inspecții la nave.

Autoritatea Navală Română conlucrează permanent cu toate autoritățile abilitate prin lege pentru limitarea și stoparea efectelor epidemiei și, în funcție de evoluția situației.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*