Măsuri privind executarea silită întreprinse de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa în vederea recuperării arieratelor bugetare înregistrate de contribuabili

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa este unitate teritorială în cadrul Directiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, subordonată Ministerului Finanţelor Publice, prin care se realizează, în mod unitar, strategia şi programul de guvernare în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.

La data de 31.12.2018, A.J.F.P. Constanţa avea în administrare 377.706 contribuabili, din care 299.455 persoane fizice cu CNP şi 78.251 contribuabili persoane juridice/fizice/asociaţii familiale cu cod fiscal, astfel:

 • Persoane juridice 46.132
 • Persoane fizice (cu cod fiscal) 19.485
 • Asociaţii familiale, ONG etc. (cu cod fiscal) 12.634

Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2018 şi comparativ cu realizările anului 2017 (în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi)

Venituri Total, din care: în anul 2018 si anul 2017
anul 2018*) % 2018/2017 Anul 2017
TOTAL BGC, administrat de A.N.A.F. 3.159.937.038 128,09 2.467.039.608
Buget de stat (exclusiv încasări în vamă) 1) , din care: 1.376.549.772 115,35 1.193.408.089
-Impozit pe profit; 115.102.483 83,97 137.079.053
-Impozit pe venit; 457.149.936 82,33 555.250.705
-TVA (exclusiv încasări pentru importurile de bunuri); 433.089.282 131,88 328.385.328
-Accize (exclusiv încasări în vamă); 1.612.881 815,93 197.675
-Rest venituri (exclusiv încasări în vamă); 369.595.191 214,26 172.495.328
Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate 591.916.846 137,63 430.086.536
Bugetul asigurărilor sociale de stat 1.150.631.277 141,75 811.739.651
Bugetul asigurărilor pentru şomaj 40.839.143 128,40 31.805.332

*)anul 2018 cuprinde încasările aferente structurii de Contribuabili Mijocii din lunile noiembrie şi decembrie ca urmare a includerii în subordinea AJFP Constanţa

Din analiza structurii încasărilor realizate în anul 2018 rezultă că programul de încasări repartizat a fost realizat în proporţie de 101,24%.

Structura pe bugete se prezintă astfel:

VENITURI Venituri realizate în anul 2018 Program anul 2018 Realizat %
STAT 1.428.670.000 1.376.549.772 96.35
CAS 1.095.580.000 1.150.631.277 105.02
CASS 556.380.000 591.916.846 106.39
SOMAJ 40.470.000 40.839.143 100.91
TOTAL 3.121.100.000 3.159.937.038 101,24

În ceea ce priveşte ponderea, încasările rezultate prin aplicarea măsurilor de executare silită din totalul încasărilor realizate în anul 2018, acestea au fost de 8,03% (253.809.262 lei din totalul veniturilor încasate – 3.159.937.039 lei).

Structura încasărilor pe acte de executare silită se prezintă astfel:

Activitatea de colectare a creanţelor fiscale în anul 2018

 • Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită:

– Suma realizată la bugetul general consolidat din executare silită este de 253.809.262 lei;

– Sume realizate la bugetul general consolidat din aplicarea măsurilor de executare silită din:

-somaţii – a fost încasată suma de 111.669.842 lei;

-popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare–s-au incasat 128.178.534 lei;

-popriri pe venituri (terţ poprit) – s-a colectat suma de 11.381.012 lei;

-valorificări sechestre bunuri mobile – 124.796 lei;

-valorificări bunuri imobile indisponibilizate – 2.455.078 lei.

 • Număr de licitaţii organizate pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate – în anul 2018 au fost organizate 306 licitaţii din care 108 s-au finalizat cu valorificarea bunurilor, astfel fiind valorificate 36 de bunuri mobile şi 72 bunuri imobile. Trebuie menţionat că valorificarea bunurilor sechestrate prin licitaţie publică este un proces anevoios de recuperare a debitelor înregistrate de agenţi economici şi persoane fizice la bugetul general consolidat. Cumulat cu faptul că procedura în sine se întinde pe o perioadă lungă de timp, există situaţii în practică ca bunurile să nu poată fi valorificate în cadrul primei licitaţii, ci abia la a patra sau a cincea licitaţie. Odată cu a doua licitaţie şi valoarea bunului este redusă etapizat cu câte 25% din valoarea evaluată până la cea de a treia, astfel încât şi capacitatea de recuperare integrală a debitului scade.
 • Atragerea răspunderii solidare – în cursul anului 2018 au fost emise 507 decizii de atragerea răspunderii solidare pentru suma de 621.075.361 lei;
 • Debitori pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă – în anul 2018 a fost deschisă procedura insolvenţei pentru 295 contribuabili care înregistrau arierate de 523.544.698 lei;
Insolvenţă Număr dosare Creanţe solicitate Creante recuperate
1.561 3.202.475.224 357.529.967

Cooperare cu administraţii fiscale din alte state

Activitatea de asistenţă pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, s-a concretizat la nivelul AJFP Constanţa în cursul anului 2018, astfel:

– au fost primite 39 cereri de informatii, din care 10 din Austria, 19 din Germania, 9 din Belgia, 1 din Italia.

– au fost primite 5 cereri de notificare in conformitate cu prevederile art. 77 din Regulamentul CE nr. 987/2000 a Parlamentului European si al Consiliului, din care 1 din Austria, 3 din Germania si 1 din Franta.

– au fost primite 19 cereri de recuperare transmise de autoritatea competenta din Norvegia in conformitate cu prevederile Conventiei dintre Romania si Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, conventie ratificata prin Legea nr. 27 din 17 martie 2016 pentru creante in cuantum de 212.191,97 lei si au fost recuperate creante in cuantum de 55.061 lei.

– au fost primite 2 cereri de recuperare transmise de autoritatea competenta din Norvegia in conformitate cu prevederile art. 4 din Conventia OECD pentru creante in cuantum de 23.778,2 lei si au fost recuperate creante in cuantum de 28.738 lei.

– au fost primite 5 cereri de recuperare contributii sociale conform prevederilor art. 84 din Regulamentul CE nr. 883/2004, din care 2 din Germania pentru creante de 31.182,02 lei si 3 din Austria pentru creante de 20.247,15 lei si au fost recuperate creante in cuantum de 23.228 lei.

– au fost primite 39 cereri de recuperare conform Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1189/2011, din care 3 din Belgia pentru creante de 238.392,39 lei, 34 din Germania pentru creante de 1.860.452,82 lei, 1 din Franta pentru creante de 39.007 lei, 1 din Croatia pentru creante de 2.379.721,32 lei. In cursul anului 2018 au fost recuperate creante de 175.928,38 lei.

În cursul anului 2018, organele fiscale ale AJFP Constanţa au formult 5 cereri de recuperare astfel: 1 cerere cu creanţe în valoare de 1.819.276 lei a fost transmisă în Grecia, 1 cerere cu creanţe în valoare de 1436.250 lei a fost transmisă în Austria, 1 cerere cu creanţe în valoare de 2.435 lei a fost transmisă în Elveţia, 1 cerere cu creanţe în valoare de 87.977 lei a fost transmisă în Bulgaria, 1 cerere cu creanţe în valoare de 111.757,05 lei a fost transmisă în Ungaria.

Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe anul 2019

 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii de asistenţă a contribuabililor prin intensificarea dezbaterilor privind noutăţile legislative din cadrul instruirilor periodice efectuate cu personalul implicat în activitatea de acordare a asistenţei şi elaborarea de materiale informative în vederea dezvoltării comunicării cu contribuabilii;
 • Îmbunătăţirea asistenţei furnizate contribuabililor, creşterea transparenţei, o mai bună informare a contribuabililor inclusiv în ceea ce priveşte facilităţile oferite pentru creşterea continuă a folosirii accesului electronic de către cetăţeni, stimularea depunerii on-line a declaraţiilor şi a plăţilor electronice.
 • Consilierea contribuabililor pentru plata la timp şi completarea corectă a declaraţiilor.
 • Creşterea gradului de depunere voluntară a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat prin colaborarea cu structurile de atribuţii de control şi administrare pentru depistarea contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative la buget;
 • Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat prin promovarea unor măsuri de lărgire a bazei de impozitare.
 • Identificarea contribuabililor care prezintă risc de neconformare la declarare şi plata şi găsirea mecanismelor de stimulare a conformării;
 • Evaluarea arieratelor în raport cu posibilităţile reale de recuperare;
 • Promovarea posibilităţilor de acordare a înlesnirilor la plată;
 • Aplicarea regulilor privind măsurile de angajare a răspunderii solidare şi procedura de valorificare a bunurilor şi de declarare a insolvabilităţii în cadrul executării silite.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*