Portul Constanța a împlinit 114 ani

Portul Constanța a împlinit astăzi 114 ani de existență și este mai important ca niciodată, în contextul războiului din Ucraina.

Portul Constanța a fost inaugurat pe 27 septembrie 1909, printr-un discurs celebru al regelui Carol I.

„De când România şi-a întrupat Dobrogea prin vitejia ostaşilor sãi în rãsboiul neatârnãrei şi s´a fãcut stãpânã la ţãrmul Mãrei Negre, gândirea Ne-a fost într´una pironitã la mijloacele de a înlesni exportul ţãrei, în tot cursul anului.

În scop de a deschide României cãile nesfârşite ale mãrilor, am împreunat cele douã maluri ale Dunãrei, dintre Feteşti şi Cerna-Vodã, ridicând mãreţul pod «Regele Carol I», iar în anul mântuirei 1896, am pus temelia portului Constanţa, a cãrui inaugurare o serbãm astãzi. De atunci, treptat cu mijloacele de care s´a dispus, Am avut grija, înainte de toate, de a asigura isprãvirea lucrãrilor pentru exportul cerealelor şi al petrolului, cari reprezintã 85 la sutã din exportul ţãrei.

Nãdãjduind cã Dumnezeu va hãrãzi României linişte şi îmbelşugare ca sã putem isprãvi, cât mai curând portul întreg, menit sã slujiascã la propãşirea economicã a scumpei Noastre patrii, astãzi în a douãzeci şi şaptea zi a lunei septemvrie din anul mântuirei 1909 şi al patruzeci şi treilea al Domniei Mele, am inaugurat asemenea prima magazie de cereale, din cele patru ce se clãdesc şi instalaţia pentru exportul petrolului.“

Alãturi de Rege, la acest eveniment au mai participat Regina Elisabeta, Principele Ferdinand, moştenitorul tronului şi Principesa Maria, miniştrii, preşedinţii şi vice-preşedinţii Corpurilor legiuitoare, reprezentanţi ai clerului.

Inaugurate în 1896, lucrãrile de construcţie şi modernizare a Portului Constanţa au durat aproape 13 ani. Începând cu anul 1899, conducerea lucrãrilor a fost preluatã de inginerul Anghel Saligny care devine directorul general şi şeful de proiect al portului. Astfel, s-au efectuat lucrãri de dragaj, au fost ridicate digul de larg, cel de intrare, cel de sud şi cheiurile, au fost construite 6 bazine, rezervoarele de petrol şi silozurile.

În piatra de temelie a Portului a fost depus, de cãtre Regele Carol I, documentul care consfinţea „întemeierea unui port la ţãrmurile vechiului Pont Euxin, unde din veacurile cele mai îndepãrtate comerţul a gãsit un loc de adãpost, unde atâtea monumente istorice ne aduc aminte vechea dominaţie a strãmoşilor noştri romani şi unde s-a sfârşit poetul Ovidiu“.

La numai doi ani de la inaugurare, în portul Constanţa au fost operate peste 1,4 milioane tone de mărfuri.

În perioada interbelică se adaugã platformei portuare noi elemente de infrastructură cum ar fi clădirea administraţiei portuare, bursa, uscătoria de porumb şi docul plutitor. În 1937 traficul atingea 6,2 milioane tone mãrfuri, cifrã care situa Constanţa între primele porturi europene. Dupã mai bine de 30 de ani, în 1968, au fost demarate lucrãrile de extindere a portului cãtre partea sudicã.

În dezvoltarea portului, un rol important l-a avut construirea Canalului Dunãre – Marea Neagrã, inaugurat în anul 1984.

Vârful de trafic al portului a fost înregistrat în anul 1988 când au fost operate 62,3 milioane tone mãrfuri.

În prezent, portul Constanţa – cel mai mare port al Mãrii Negre şi printre primele în Europa – are o suprafaţã totalã de peste 3.600 ha aproape egal distribuite pe suprafeţe de uscat şi acvatoriu.

Cele douã diguri situate în partea de nord (peste 8.300 m) şi în partea de sud (peste 5.500 m), adãpostesc portul creând condiţiile de siguranţã pentru activitãţile portuare.

Portul Constanţa are o capacitate de operare anualã de peste 120 milioane tone, fiind deservit de 156 de dane, din care 140 sunt operaţionale. Lungimea totalã a cheiurilor este de peste 29 km, iar adâncimile variază între 7 şi 19 m, permiţând accesul navelor cu capacitatea de pânã la 220.000 tdw. La acestea se adaugã terminalul de containere şi cel de pasageri.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*