Portul Constanța împlinește azi 111 ani

Portul Constanța împlinește astăzi 111 ani de existență.

Pe 27 septembrie 1909, portul a fost inaugurat printr-un discurs celebru al regelui Carol I.

„De când România şi-a întrupat Dobrogea prin vitejia ostaşilor sãi în rãsboiul neatârnãrei şi s´a fãcut stãpânã la ţãrmul Mãrei Negre, gândirea Ne-a fost într´una pironitã la mijloacele de a înlesni exportul ţãrei, în tot cursul anului.

În scop de a deschide României cãile nesfârşite ale mãrilor, am împreunat cele douã maluri ale Dunãrei, dintre Feteşti şi Cerna-Vodã, ridicând mãreţul pod «Regele Carol I», iar în anul mântuirei 1896, am pus temelia portului Constanţa, a cãrui inaugurare o serbãm astãzi. De atunci, treptat cu mijloacele de care s´a dispus, Am avut grija, înainte de toate, de a asigura isprãvirea lucrãrilor pentru exportul cerealelor şi al petrolului, cari reprezintã 85 la sutã din exportul ţãrei.

Nãdãjduind cã Dumnezeu va hãrãzi României linişte şi îmbelşugare ca sã putem isprãvi, cât mai curând portul întreg, menit sã slujiascã la propãşirea economicã a scumpei Noastre patrii, astãzi în a douãzeci şi şaptea zi a lunei septemvrie din anul mântuirei 1909 şi al patruzeci şi treilea al Domniei Mele, am inaugurat asemenea prima magazie de cereale, din cele patru ce se clãdesc şi instalaţia pentru exportul petrolului.“

Regele Carol I, Portul Constanţa, 27.09.1909

Citește mai multe în Constanța 100%.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*