Primăria Constanța angajează un casier

Primăria municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis, nr. 51, pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție de casier, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului Financiar Buget, astfel:

Condiții generale: să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant prevăzute de art.3 din anexa la Hotarârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice casier – 1 post:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate minim 6 luni;
  • cunoștințe operare calculator.

Concursul constă în proba scrisă la data de 28.05.2021, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 03.06.2021, ora 14:00.

Bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241/ 488.137.

Fii alături de noi pe Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*