Primăria Constanța vrea blocuri de 24 de etaje aproape de parcul Tăbăcărie

Zona în care ar urma să apară blocurile

Primăria Constanța este acuzată că dă liber la blocuri turn de 24 de etaje.

Povestea începe pe vremea lui Radu Mazăre, în 2009, când consilierii locali emit o hotărâre prin care aprobă un PUZ pe locul fostei baze RATC, aflată pe strada Soveja, aproape de parcul Tăbăcărie. PUZ care permite blocuri turn. Mai exact, 9 blocuri cu 24 de etaje și 3 de 39 de etaje. În 2018, Bogaris Residential Rom Cuatro SRL, au depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanța acte prin care înștiințau că vor să construiască 4 blocuri de 24 de etaje pe locul fostei baze RATC, aflată pe strada Soveja, aproape e parcul Tăbăcărie.

Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat anumite neconformități tehnice care generează posibile aspecte de nelegalitate ale PUZ-ului respectiv, cum ar fi cele legate de lipsa unor avize sau nerespectarea unor anumite termene în elaborarea și aprobarea PUZ-ului.

A urmat un proces în care reclamanți au fost Instituția Prefectului – județul Constanța și Liga pentru Drepturile Constănțenilor. Intimat reclamant a fost Felicia Ovanesian. S-a solicitat anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 116/25.02.2009, prin care a fost aprobat „Planul Urbanistic Zonal Complex Imobile cu Regim Mare de înălțime – Locuire Colectivă, Comerț, Birouri și Hotel, în zona fostei baze RATC, teren în suprafață de 94.997,56 mp; obligarea pârâtului, în temeiul art. 453 Cod procedură civilă, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea cauzei.

Tribunalul Constanța a dat dreptate investitorilor, dar Curtea de Apel Galați a decis taman invers și a anulat definitiv PUZ-ul, în anul 2022.

Recomandare: Cambela Prod nu poate să construiască un bloc între case: PSD a fost de acord, USR s-a opus, PNL s-a abținut

Ce s-a reclamat

„În motivare, s-a arătat că proiectul a fost pe introdus pe ordina de zi suplimentară, s-a refuzat unicului consilier care a manifestat un minim de interes în verificarea documentației abia primite această posibilitate, primarul a făcut presiuni pentru adoptarea hotărârii în chiar ședința în care a fost propus, fără nicio amânare. În tot municipiul București nu există nici măcar o singură clădire cu 39 de etaje, iar în cazul de fata, pârâtul a aprobat edificarea a 4 astfel de clădiri pe suprafața de 3 hectare.
 
PUZ-ul reglementează edificarea a cel puțin 9 blocuri cu 24 de etaje, cu doar 3.000 locuri de parcare, ceea ce va genera sufocarea străzilor adiacente (deja blocate) prin parcarea autoturismelor proprietarilor din complexul rezidențial, dar și blocarea traficului pe toate căile circulabile, care nu sunt pregătite să preia cele peste minim 7.000 – 8.000 autoturisme generate numai de cele 9 blocuri cu 24 de etaje (urmează a fi avut în vedere inclusiv traficul generat de magazinul Lidl, deja edificat și care a determinat modificări majore ale regimului circulației în zonă)”, conform rolii.ro.

Reclamații nu au identificat referiri la un studiu de circulație care să reglementeze maniera de descărcare a traficului pe care acesta îl generează. Chiar dacă, în realitate, un asemenea studiu există, acesta nu are nicio legătură cu realitatea.

Tot reclamanții au mai arătat că infrastructura tehnico-edilitară a zonei nu suportă miile de apartamente suplimentare și zecile de mii de persoane care le vor ocupa, dacă ar fi să se refere doar la rețeaua de canalizare care, în zona proximă, a intersecției străzii Soveja cu Chiliei, se inundă dintotdeauna, la cea mai mică aversă, fără să fi fost vreodată luată vreo măsură. Toată zona Tăbăcărie suferă periodic întreruperi în ce privește furnizarea de energie electrică, care au cumulat și peste 24 de ore. Rețeaua de transport public necesară cartierului rezidențial, inexistentă, dar care va trebui creată, va îngreuna suplimentar traficul.

Se mai arată că există dubii serioase că solul din zonă va suporta, din condiții tehnice corespunzătoare, cele 3-4 niveluri de subsoluri peste care se află greutatea celor 24, respectiv 39 de etaje, reclamanții criticând, din acest punct de vedere, studiile de specialitate (eventual) întocmite. Impactul asupra locuințelor din zonă va fi, din punct de vedere peisagistic, dezastruos, nu exista convingerea că au fost respectate parte dintre cerințele Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 MLPAT și se face referire expresă cel puțin la culegerea și interpretarea unui volum mare de informații din diferite domenii, dar nici ale Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației din 04.02.2014 aprobate prin Ordinul nr. 119/2014 și nici ale Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, maniera de amplasare a imobilelor cu destinație de locuință urmând a prejudicia dreptul la însorire, ventilația naturală, iluminatul natural. Populația zonei nu a fost consultată. Zona analizată pentru întocmirea PUZ-ului este reprezentată strict de limitele terenului ce a generat PUZ-ul și zona limitrofă doar pe una dintre părți, cea cu Parcul Pionierilor, care, evident, nu putea pune niciun fel de probleme din punct de vedere al amplasării în zonă. PUZ-ul nu a fost redactat pe suport informatic actualizat. Prin hotărârea atacată au fost încălcate prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, fiind acceptați indicatori urbanistici POT și CUT ce depășesc valorile autorizate în documentațiile de urbanism anterioare, dar și prin dispozițiile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 350/2001.

Vor un nou PUZ

Investitorii nu au renunțat însă. Bogaris Residential Rom Cuatro SRL, împreună cu Cambela Prod SRL, condusă de miliardarul Tănase Bela, au solicitat, recent, emiterea unui aviz de oportunitate pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, în vederea construirii unui ansamblu multifuncțional de locuințe colective și servicii, cu imobile de până la 24 de etaje, pe același teren.

Pe 12 octombrie 2023, Primăria Constanța a publicat anunțul de intenție privind elaborarea PUZ-ului pentru construirea unui ansamblu multifuncțional – locuințe colective, comerț, birouri, servicii – pe strada Chiliei, de către Cambela Prod SRL. Publicul este invitat să transmită observații și propuneri în perioada 12.10.2023 – 17.10.2023. Acestea sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi transmise în scris, prin e-mail – primarie@primaria-constanta.ro – sau prin Poșta Română, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, etaj 2, cam. 212, Biroul de Planificare Urbană, sau pot fi depuse la Registratură, la Centrul de Informare Cetățeni aflat în incinta City Park Mall.

Terenul destinat studiului, în suprafață totală de 85.888 mp, este amplasat în intravilanul orașului Constanța, în imediata proximitate a Stadionului Farul și a Parcului Tăbăcăriei, și este compus din unsprezece loturi, definite prin numere cadastrale individuale, conform datelor de recunoaștere a documentației, ce se dezvoltă de-a lungul străzilor Soveja, Panait Cerna și Chiliei. Terenul este liber de construcții, în prezent existând mai multe platforme betonate și vegetație spontană.

Se propune o serie de străzi locale de deservire, precum și circulații pietonale ce vor fi folosite pentru asigurarea accesului către zonele cu funcțiuni mixte. În ceea ce privește etapizarea investițiilor, se va realiza, într-o primă etapă, drumul dinspre Palatul Copiilor, paralel străzii Chiliei, și drumul ce va delimita insula situată la est față de Lidl, urmând a se realiza în faze succesive drumurile aferente fiecărui cvartal în parte, către strada Panait Cerna.

Legat de parcaje, acestea vor fi asigurate atât la sol, în clădiri de parcare supraterană, cât și în subteran, desfășurându-se pe trei niveluri. Numărul de locuri de parcare necesare va fi stabilit pe categorii de funcțiuni deservite, după cum urmează: funcțiuni mixte – comerț/servicii, birouri, hotel/ aparthotel și zona rezidențială, unde regimul de înălțime va varia de la P+2 etaje la P+24 etaje.

Terenul este compus din loturile cu numerele cadastrale 230240, 230242, 230243, 230244, 230245, 230246 (proprietate privată a Banco Popular Espanol și în administrarea Cambela Prod SRL) și loturile cu numerele cadastrale 244249, 241958, 246392, 258190 (proprietate privată a Bogaris Residential Rom Cuatro SRL).

Cambela Prod SRL a fost înființată în anul 2000, având sediul în municipiul Tulcea, dar și puncte de lucru în municipiul Constanța și comuna Lumina. Unic administrator și asociat este Tănase Bela. Cifra de afaceri raportată pentru anul 2022 a fost de 1.117.195.836 de lei, profitul net de 29.949.344 de lei, iar datoriile, de 342.185.048 de lei, cu 63 de angajați.

Bogaris Residential Rom Cuatro SRL are ca asociați persoane fizice pe Alfonso De Los Santos Otero Zapata și ca persoane juridice firma Bogaris Residential 4 din Spania. În 2022, societatea a realizat o cifră netă de afaceri de 168 de lei și pierderi de aproape 48,5 milioane de lei.

Felicia Ovanesian: „O luăm de la capăt!”

Felicia Ovanesian, ex city manager, a declarat, azi, pe pagina sa de Facebook, faptul c această administrație dă liber la blocuri turn și că este împotrivă propriilor cetățeni. Acesta a dezvăluit și faptul arhitecții care se ocupă de acest proiect, într-o întâlnire cu Chițac și arhitectul șef din luna iulie au propus acestora ca zona să fie folosită pentru construcții cu destinație sportivă, dar că Vergil Chițac și arhitectul șef s-au opus vehement.

„Și o luăm de la capăt!!!! O ADMINISTRAȚIE ÎMPOTRIVA PROPRIILOR CETĂȚENI. CHITAC DĂ LIBER LA BLOCURI DE 24 DE ETAJE!!!

Să ne spună Vergil Chițac […] de ce reia proiectul lui Mazăre de construire a mai multor blocuri de 24 de etaje pe str. Chiliei. De ce îl reia deși cunoaște că proiectul anterior a fost anulat în instanță de chiar Felicia Ovanesian, pe CNP, pe cheltuiala ei, după 4 ani de luptă, plângeri penale pentru că mi se supraveghea și fotografia locuința, cu adversari reprezentați de fost ministru al justiției și dosar strămutat la Galați.

Să ne spună de ce reia proiectul lui Mazăre după ce l-a blamat public, electoral, pe cel anterior, deși cunoaște cât de mult va afecta zona și cetățenii, chiar orașul însuși.

Să ne spună dacă înțelege ce înseamnă blocuri de 24 de etaje, mii de apartamente și autoturismele aferente lângă noul stadion, deja total neinspirat amplasat? Ar fi interesant să aflăm și de ce amplasează și o biserică la intersecția Chiliei cu Panait Cerna? O mută pe cea de pe trotuar de la Macu’ Roșu și împacă pe cine nu are interes să deranjeze dacă vrea al doilea mandat? Vă imaginați haosul din trafic? Credeți că îi pasă primarului? Vă spun de acum: PUZ-ul este ilegal.

Să ne mai spună primarul dacă lupta Asociației Constanța Altfel cu mutilarea urbanistică a Constanței a reprezentat pentru dumnealui doar metoda prin care să se așeze în fruntea bucatelor, că eu m-am convins deja de 1 an.

Eu nu regret că am fondat și reprezentat în instanță asociația atâția ani. Cum nu am regret nicio clipă că mi-am neglijat profesia, veniturile, familia, prietenii ( sunt sigură că m-au iertat deja) pentru asociație. Dar tot nu înțeleg de ce și-a bătut Chițac joc de toată munca….

Asociația Constanța Altfel a făcut lucruri bune pentru mii de constănțeni. Ar fi putut face infinit mai multe dacă Vergil Chițac nu renunța la multe alte asemenea demersuri. PUZ-ul de pe Lăpușneanu, care ar fi putut salva spațiile verzi rămase este un asemenea exemplu. Îmi pare rău, nu l-am putut împiedica. Putem să-l întrebăm și asta! De ce a renunțat la toate acțiunile? Să nu-l credeți că au sponsorizat spitalul de infecțioase. Unul singur a făcut asta și oricum nu-i justifică renunțarea. Municipiul avea fondurile necesare. Și nu nenorocești urbanistic un oraș ca să faci economie la buget.

Da, Chițac duce mai departe, cu și mai multă determinare, „opera” lui Mazăre și Făgădău de distrugere a identității urbanistice a Constanței. Mi-aș fi putut închipui orice despre Chițac, dar nu că a fost ipocrit și cinic în lupta cu dezvoltarea urbanistică abuzivă, agresivă. Că le făcea și socoteala la dezvoltatori cât câștigă din fiecare proiect și spunea că sunt imorali. Și i-au pătruns „imoralii” în birou din prima săptămână de mandat. Naivă, știu.

Și un amănunt din culise, arhitecții care se ocupă de acest proiect, într-o întâlnire cu Chițac și arhitectul șef din luna iulie au propus acestora ca zona să fie folosită pentru construcții cu destinație sportivă. Logic, nu? Chițac și arhitectul șef s-au opus vehement. Au propus blocuri de 24 de etaje. Pentru cine? Se vede deja….

Haosul urbanistic de acum, disprețul ultimilor 3 primari față de urbanism, va afecta 3,4 generații viitoare. Eu o să fac tot ce stă în puterea mea să opresc asta. O luăm de la capăt. Chițac s-a răzgândit iar. Nu i-a luat mult. Urmează și construcțiile de pe taluz. De băgat în legalitate construcții ilegale se ocupă deja de ceva vreme cu mult spor.”

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*