Primăria Medgidia, proiecte europene de peste 224 milioane lei

primaria-medgidia-2

Primăria Medgidia are 19 proiecte depuse spre finanțare din fonduri europene sau guvernamentale și lucrează la proiecte care vor fi depuse în următoarea perioadă, în valoare totală de 224.555.707, 26 lei (aproximativ 45 milioane euro).

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE CU FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

1. ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUD. CONSTANȚA, cod proiect 146450, depus în cadrul apelului POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură;

2. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – ȘCOALĂ PRIMARĂ IULIU PRODAN DIN SATUL VALEA DACILOR, MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, cod proiect 140450, depus în cadrul apelului POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;

3. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – LICEU TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, cod proiect 140439, depus în cadrul apelului POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;

4. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ MIRCEA DRAGOMIRESCU DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, cod proiect 140387, depus în cadrul apelului Cod apel: POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;

5. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ I.L. CARAGIALE DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, cod proiect140312, depus în cadrul apelului Cod apel: POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;

6. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE – ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPIRU HARET DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, cod proiect 140077, depus în cadrul apelului POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;

7. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – CONSILIUL LOCAL DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, cod proiect 139609, depus în cadrul apelului Cod apel: POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;

8. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ANALITICE A MUNICIPIULUI MEDGIDIA PRIN CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII REFERITOARE LA PREVENIREA CORUPȚIEI, cod proiect 152221, depus în cadrul apelului OCA/924/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice.

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE CU FONDURI GUVERNAMENTALE NERAMBURSABILE

1. Reabilitarea și modernizarea pieței publice din municipiul Medgidia;

2. Reabilitare, modernizare sediu Primărie și Consiliu Local și construire corp administrativ în municipiul Medgidia;

3. Construire creșă tip III în municipiul Medgidia, județul Constanța;

4. Lucrări de stabilizare a versantului între strada Lupeni, partea dreaptă a străzii Poporului și podul rutier în municipiul Medgidia, județul Constanța;

5. Reabilitare, modernizare și dotare – Sala multifuncțională și Bazin olimpic și anexe din cadrul complexului sportiv ,,IFTIMIE ILISEI” municipiul Medgidia, județul Constanța;

6. Reabilitare, modernizare străzi Valea Dacilor și Remus Opreanu;

7. Construire bază sportivă Valea Dacilor.

PROIECTE ÎNTOCMITE ȘI CARE URMEAZĂ A FI DEPUSE SPRE FINANȚARE

1. Reabilitare, modernizare Piațeta Decebal;

2. Înființare rețea gaze naturale în Valea Dacilor și Remus Opreanu;

3. Reabilitare, modernizare iluminat public în Municipiul Medgidia;

4. Reabilitare, modernizare, extindere Casa de Cultură ,,I. N. Roman”.

Fii alături de noi pe Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*