R.A.D.E.T. Constanța face angajări

radet constanța

 R.A.D.E.T. Constanța face mai multe angajări.

Iată ce posturi sunt disponibile:

   – inspector P.S.I. – P.M. (1 post)

     Condiții necesare:

   – studii liceale, filieră teoretică – profil real sau filieră tehnologică – profil tehnic;

  certificat de absolvire și diplomă de studii a cursului în domeniul securității și sănătății în muncă(H.G.1425/2006)   

 – diplomă de studii și certificatul de absolvire a cursului Formare şi evaluare a cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor” – art. 26 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

     Se asigură:

   – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,

   – salariu atractiv,

   – tichete de masă, contravaloare pe card,

   – condiții bune de lucru.

  – constituie avantaj experiența în domeniu.

  – inspector salarizare(1 post)

    Condiții necesare:

  – studii medii/superioare

  – calificare în domeniul resurse umane/salarizare,

  – constituie avantaj experiența în domeniu.

  Se asigură:

 – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,

 – salariu atractiv,

 – tichete de masă, contravaloare pe card,

 – condiții bune de lucru.

– electrician(1 post)

  Condiții necesare:

 – calificare de electrician,

 – disponibilitate efectuare ture 12/24,

– angajarea se face cu probă de lucru,

– constituie avantaj experiența în domeniu.

– constituie avantaj deținerea permisului de conducere(categoria B).

  Se asigură:

 – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, 

 – salariu atractiv,

 – sporurile legale (pentru muncă de noapte, weekend și în perioada sărbătorilor legale),

 – tichete de masă, contravaloare pe card,

 – echipament de lucru adecvat postului,

 – condiții bune de lucru.

– sudor – (7 posturi)

  Condiții necesare:

 – calificare în meseria de sudor, sudor electric, autogen sau ambele,

 – angajarea se face cu probă de lucru,

  Se asigură:

 – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,

 – salariu atractiv,

 – tichete de masă, contravaloare pe card,

 – condiții de lucru cu echipament adecvat cât și condiții de S.S.M.         

  – instalatori ( 2 posturi)

    Condiții necesare:

  – calificare în meseria de instalator sau lăcătuș mecanic,

  – constituie avantaj deținerea și a unui atestat de electrician,

  – constituie avantaj deținerea permisului conducere categoria B,

    Se asigură:              

  – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,

  – salariu atractiv,

  – tichete de masă, contravaloare pe card,

  – echipament de lucru adecvat postului,

  condiții bune de lucru.

– deservent utilaj( 1 post)

  Condiții necesare:

  – deținător permis conducere categoriile B și C;

  – deținător autorizație macaragiu conform R1-2003,

  – deținător talon pentru vize anuale, valabil,

  – prezentarea cazierului auto;

  – angajarea se face cu probă de lucru.

  Se asigură:              

 – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,

  – salariu atractiv,

  – tichete de masă, contravaloare pe card,

  echipament de lucru adecvat postului,  

  – condiții bune de lucru.

  – operator de punct termic (5 posturi)

    Condiții necesare:                   

  – absolvent liceu profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat sau

     absolvent școală profesională profil tehnic/industrial,

  -constituie avantaj experiența similară sau calificarea de fochist, instalator, lăcătuș mecanic, alte meserii asimilate.

     Program de lucru – în ture 12/24.

     Se asigură:

   – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,

   – calificarea la locul de muncă, după caz

   – salariu atractiv,

   – sporurile legale( pentru muncă de noapte, weekend și în perioada sărbătorilor legale),

   – tichete de masă, contravaloare pe card,

   echipament de lucru adecvat,

   – condiții bune de lucru.

 – muncitor necalificat( 1 post)

    Condiții necesare: 

   – disponibilitate la efort fizic;

   – integritate anatomo –funcțională;

   – rezistență la sarcinile de lucru repetitive;

    Se asigură:              

   – contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,

   – salariu atractiv,

   – tichete de masă, contravaloare pe card,

   echipament de lucru și de protecție adecvat postului.           

   Persoanele care se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2018, au prioritate  pentru posturile care nu necesită calificare de specialitate.             

    Interviul pentru posturile vacante scoase la concurs va fi susținut în data de 09.09.2019, orele 11:00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr. 14A, parter, sala pentru  Audiențe.

   Probele de lucru vor fi susținute în data de 10.09.2019 orele 11:00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Interioară nr. 4, Secția Reparații.

   Până la data de 06.09.2019 inclusiv, candidații vor depune la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr.14A, registratură, parter sau prin email, la adresa office@radet-constanta.ro, următoarele înscrisuri:

 -cerere de participare la concurs (care va conține date de identificare, adresa de  corespondență și nr. telefon pentru contact);

  -copie buletin/carte identitate;

  -copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome, etc.                                                                               

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*