Șantierul Naval Constanța și-a bugetat investiții de 6,1 milioane euro în 2023

Șantierul Naval Constanța și-a bugetat investiții de 6,1 milioane euro în 2023, potrivit raportului depus la Bursa de Valori București în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a avut loc pe 20 decembrie 2022.

Acționarii au aprobat numirea membrilor consiliului de administrație, bugetul de venituri și cheltuieli, modificarea structurii programului de investiții pe perioada exercițiului financiar 2023.

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, care dețin 94,7989 % din capitalul social al societății, au aprobat numirea membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali al Consiliului de Administrație al Societății. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de doi ani, respectiv în perioada 31.12.2022 – 30.12.2024. Administratorii au puteri depline și își vor exercită puterile împreună, în următoarea componentă:

  • Bosînceanu Dumitriţa în calitate de președinte;
  • Rusen Radu Cătălin în calitate de membru;
  • Bosînceanu Andrei în calitate de membru.

Programul de investiții pentru anul 2023 în valoare de 6.120.000 euro, dar și bugetul de venituri și cheltuieli cu următoarele date principale:

  • Venituri totale: 314.927.651 lei;
  • Cheltuieli totale: 297.653325 lei;
  • Rezultat brut: 17.274.326 lei.

„Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, care dețin 61.617.099 de voturi reprezentând 94,7989 %se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație de a aprobă modificări privind structura programului de investiții pe perioada exercițiului financiar 2023, în funcție de necesitățile societății și în limitele bugetului aprobat de către AGA și cu raportare in prima Adunare Generală a Acționarilor.”, se arată în raport.

Potrivit datelor furnizate de www.bvb.ro, în data de 30 iunie 2022, acționarii societății Șantierul Naval Constanța SA erau Resource International SA loc. Majuro MHL, cu 94,7986%, și alții, cu diferența de până la 100%.

În anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 127.594.888 de lei și 860 de angajați.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*