Schimbări importante pentru microîntreprinderi de la 1 ianuarie 2023

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa aduce la cunoștința contribuabililor persoane juridice că, începând cu data de 01 ianuarie 2023, urmare modificărilor aduse de O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional.

            Opțiunea pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, se poate face doar dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

            – au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

            -capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

            – nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

            -a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

            -are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

            -are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol.

            Enumerăm entităţile care sunt excluse din categoria plătitorilor de impozit pe venturile microîntreprinderilor, acestea fiind:

            – Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

            – Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;

            – Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;

            – Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;

            – entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

            – persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

            – persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

            – persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;

            – persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

            Microîntreprinderile care, în cursul unui an fiscal, realizează venituri de peste 500.000 de euro sau ale căror venituri realizate din consultanță și/sau management reprezintă peste 20% din veniturile totale vor fi obligate să plătească impozit pe profit de 16% începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite. Societăţile în cauză nu vor mai putea aplica ulterior regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor.

            Dacă o microîntreprindere nu mai îndeplinește condiția de a avea cel puțin un salariat cu contract individual de muncă cu normă întreagă în cursul anului fiscal, aceasta va trece la sistemul de impozitare pe profit începând cu trimestrul în care condiția respectivă nu mai este îndeplinită. Pentru a aplica în continuare regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, aceasta are la dispoziție 30 de zile de la încetarea raportului de muncă pentru a angaja un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată de minim 12 luni sau pe o perioadă nedeterminată.

            Dacă oricare dintre asociații/acţionarii unei microîntreprinderi deține mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 microîntreprinderi, aceștia vor trebui să stabilească societatea/societăţile care ies de sub incidenţa acestui sistem de impozitare, începând cu trimestrul în care este înregistrată această situație. De asemenea, cei în cauză vor trebui să depună declarația de mențiuni la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data ieșirii firmelor din sistemul de impunere pe venitul microîntreprinderilor.

            Microîntreprinderile, care în cursul unui trimestru încep să desfășoare oricare dintre activitățile excluse menționate în lege, datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

            Persoanele juridice comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.

            Începând cu data de 01.01.2023, se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, iar contribuabilii care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621 5629 şi 5630 pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără îndeplinirea condiţiilor mai sus prezentate.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*