Taxa pentru locul de parcare și locul de veci trebuie achitată integral până pe 1 aprilie

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța anunță că taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci aferente anului 2019 se achită integral până la data de 1 aprilie 2019.

Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:

Persoane juridice Lei/lună Lei/an
Autoturisme 103 507
Autoutilitare cu masa maximă
autorizată mai mică de 3,5 t și
gabarit care se încadrează în
dimensiunile standard ale locului
de parcare destinat autoturismelor
222 1.084
Persoane fizice    
Autoturisme           – 176

Taxa întreținere cimitire/loc de veci este în cuantum de 5 lei mp/an.

„Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.”

SPIT Constanța

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*