Una din clădirile emblematice ale Constanței, aparținând lui Gabriel Comănescu, este scoasă la licitație

Așa arăta clădirea în anul 2000. În prezent nu este folosită

Executorul Judecătoresc Bogăție Silvia Laura a anunțat organizarea unei licitații pentru valorificarea unui imobil deținut de Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL. Este vorba despre sediul fostei Bănci Agricole, aflat în zona centrală a Constanței, cu priveliște spre port.

Imobilul este executat silit în cadrul unui dosar in 2023, în care un creditor, persoană fizică din Agigea, a solicitat executarea silită a debitoarei Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL. Judecătoria Constanța a încuviințat cererea în decembrie 2023.

Licitația va avea loc pe data de 26.03.2024, ora 10:00.

Participanții la această licitație vor putea cumpăra imobilul situat în Constanța, strada Traian nr. 51, constând din construcția C1- sediu bancă, având destinația de construcții administrative și social culturale, regim de înălțime – 2+S+D+P+2E+NT, având suprafața construită la sol de 1.507 mp.

Bunul are numărul cadastral 224566-C1 și este intabulat în CF a localității Constanța nr. 224566-C1, proprietatea Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL, construcție edificată pe terenul intravilan în suprafață de 2202 mp, având categoria curți-construcții, aflat în proprietatea Municipiului Constanța, asupra caruia debitorul deține un drept de superficie (folosință), terenul find înscris în CF nr. 224566 UAT Constanța.

Imobilul a fost evaluat la prețul de 15.710.085 lei, conform încheierii din data de 19.02.2024, emisă de către Executorul Judecătoresc Bogățe Silvia Laura, încheierea de stabilire a prețului imobilului find comunicată debitoarei. Acesta este și prețul de pornire al licitației.

Toate persoanele care doresc să cumpere imobilul și să participe la licitație să se prezinte la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate și să depună până la termenul de vânzare o cauțiune reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, pe seama și la dispozitia BEJ Bogățe Silvia Laura.

Cei care pretind un drept asupra imobilului sunt somați să aducă la cunoștința executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu li se mai lua în considerare după aceea.

Potrivit Termene.ro, SC Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL a fost înființată în anul 2023, are sediul social în Voluntari, județul Ilfov, se ocupă de fabricarea de constructii metalice și părți componente ale structurilor metalice. Asociați în firmă sunt: GSP Holding SA, din Luxemburg, cu 99,944285% din capitalul social, și Comănescu Gabriel Valentin, cu 0,055715 % din capitalul social.

Gabriel Comănescu a deținut și Casa cu lei, o altă clădire emblematică, pe care a vândut-o celor de la Monsson Trading.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*