Universitatea „Ovidius” demarează proiectul „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”

Universitatea Ovidius din Constanța

Universitatea „Ovidius” din Constanța în calitate de partener 5, alături de Universitatea „Danubius” din Galați (beneficiar), Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA (partener 1), Universitatea Politehnica din București (partener 2), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (partener 3) și Universitatea „Valahia” din Târgoviște (partener 4), anunță demararea proiectului „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV” – POCU/379/6/21/124635, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.666.069,33 lei, din care 7.534.975,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor în învățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioada de 24 de luni;

O.S.2: Creșterea nivelului de competențe a 75 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar, prin introducerea conținutului educațional inovator și resurse de învățare modernă din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate;

O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu doi indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte: a) personal didactic (4S106), b) studenți din învățământul terțiar universitar (4S100) și c) elevi (4S100). La nivelul Universității „Ovidius” din Constanța se vor implementa activități care vizează primele două categorii de grupuri țintă, respectiv 25 de studenți și 20 cadre didactice, iar pentru a treia categorie vor fi facilitate întâlniri și workshop-uri cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cu care a universitatea are un parteneriat solid și activ.

De-a lungul celor 24 de luni de implementare a proiectului, vor fi elaborare și ofertate programe și activități de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât și studenților. Dezvoltarea și implementarea acestor activități de formare vor aduce împreună experți din mediul universitar, precum și persoane resursă din cadrul angajatorilor.

Rezultate așteptate la nivelul parteneriatului:

 • 3 instrumente de control realizate
 • metodologie de recrutare și selecție GT creata
 • 440 de studenți selectați și incluși în GT in vederea participării la activitățile proiectului
 • 75 de cadre didactice selectate și incluse în GT în vederea participării la activitățile proiectului
 • 100 elevi selectați și incluși in GT in vederea participării la activitățile proiectului
 • 3 mijloace de informare utilizate
 • 360 de studenți sprijiniți financiar (bursa antreprenor)
 • rețea virtuala – platforma online creată
 • 440 studenți participanți la sesiuni informare si consiliere profesionala
 • 15 vizite pentru elevi la universitățile partenere organizate
 • 1 campanie conștientizare realizata
 • 7 cursuri de perfecționare profesionala specializata pentru cadre didactice din învățământul terțiar universitar
 • 1 acțiune de schimb de bune practici
 • 1 ghid de buna practica
 • 12 cadre didactice participante la activ transnaționale
 • 19 cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă
 • 1 program complementar antreprenorial nou propus
 • 5 oferte educaționale dezvoltate/îmbunătățite

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*