Populația județului Constanța a scăzut cu 0,5% în anul 2020

Constanța se depopulează într-un ritm alarmant, mai ales în mediul urban! Anul trecut, orașele aflate pe raza județului au pierdut 0,9% din locuitori. La sate, scăderea a fost de numai 0,3%.

Populația după domiciliu, în județul Constanța, la 1 ianuarie 2021, a scăzut cu 0,5% față de 1 ianuarie 2020, în județul Constanța.

La 1 ianuarie 2021, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 516291 persoane, în scădere ușoară față de 1 ianuarie 2020 (cu 0,9%). Populația din mediul rural este aproximativ la același nivel la 1 ianuarie 2021 față de 1 ianuarie 2020 (o creștere de doar 0,3%).

Potrivit Direcției Județene de Statistică, la 1 ianuarie 2021, populația după domiciliu a fost de 760169 persoane, pentru județul Constanța.

Populația urbană și cea de sex feminin sunt majoritare (67,9%, respectiv 51,6%).

Populația masculină la 1 ianuarie 2021 a fost de 367988 persoane, într-o scădere ușor mai accentuată decât cea observată la nivelul populației feminine (cu 0,63% față de 0,37%), față de aceeași perioadă a anului precedent.

Definiții

Populația după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul județului, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în cartea de identitate, așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului.

Indicele de îmbătrânire a populației reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani și peste) care revin la 100 persoane tinere (sub 15 ani).

Sursa datelor

Datele utilizate pentru determinarea populației după domiciliu provin din două tipuri de surse de
date:

  • surse administrative: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) – Registrul Național de Evidență a Persoanelor; Direcția Generală de Pașapoarte
  • surse statistice – rezultatele cercetărilor statistice exhaustive privind natalitatea și mortalitatea, pentru numărul născuților-vii și al decedaților din intervalul de timp studiat (bazate, la rândul lor, pe surse administrative).

Fii alături de noi pe Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*