Reducere cu 50% a impozitului pe clădiri sau scutire de la plata taxei pe clădiri pentru perioada stării de urgență până pe 15 septembrie

SPIT Constanța

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) reamintește contribuabililor constănțeni faptul că până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, pot să depună o cerere de acordare a reducerii cu o cotă de 50% a impozitului pe clădiri aferent anului 2020 sau de scutire pentru perioada stării de urgență, de la plata taxei lunare pe clădiri, în temeiul prevederilor H.C.L. nr. 183/30.06.2020 privind acordarea unor facilităţi fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-CoV-2.

Facilitățile fiscale acordate de către Primăria municipiului Constanța se aplică pentru:

  • clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință, care în perioada stării de urgență au fost obligați să își întrerupă total activitatea sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;
  • clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului Constanța folosite de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, care în perioada stării de urgență au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Cererea de acordare a reducerii/scutirii va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Procedura care face parte integrantă din hotărâre poate fi consultată accesând secțiunea „Legislație” – „Hotărâri ale Consiliului Local”, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*