SPIT, campanie de informare referitoare la taxa de promovare a turismului

SPIT Constanța

În perioada 20–21 iunie și 27–28 iunie 2019, inspectorii din cadrul Serviciului Analiză, Constatare și Control din cadrul SPIT Constanța vor desfășura o campanie de informare în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță cu privire la modul de declarare și achitare a taxei de dezvoltare și promovare a turismului pentru operatorii economici (persoane fizice autoritate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice).

Amintim că aceștia au obligația achitării și depunerii declarației pentru taxa de dezvoltare și promovare a turismului până la data de 01 iulie 2019.

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună.

Operatorii economici care încep desfășurarea activității economice  sau cei care  obțin/ vizează autorizația de funcționare/avizul program funcționare sau autorizația pentru ocuparea temporară a domeniului public după aceste date, au obligația să depună o declarație în termen de 30 de zile de la data începerii activității sau obținerii documentelor de autorizare.

Constituie contravenții depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancționează cu amendă de la 283 lei la 706 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.132 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*