Câte 2000 de euro pentru microîntreprinderi, PFA-uri și cabinete medicale individuale, pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid 19

euro

Câte 2000 de euro, din fonduri europene, vor fi oferiți microîntreprinderilor, persoanelor fizice autorizate si cabinetelor medicale individuale în cadrul măsurilor pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid 19.

Conform unei Ordonanțe de Urgență aprobată ieri de Guvern, în prima lectură, se acordă micro-granturi în valoare totală de 100 de milioane de euro, din care 85 de milioane provin din fonduri europene, iar restul de 15 milioane reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat.

Beneficiarii sunt:

a) micro-întreprinderile care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;

b) persoane fizice autorizate sau ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 care va fi publicată în Monitorul Oficial;

c) persoanele fizice autorizate sau cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu Covid-19, și nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020.

Microgranturile vor fi acordate pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 1 februarie 2020;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare,

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Banii primiți vor putea fi utilizați pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19; f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv mijloacele fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

Beneficiarii de microgranturi vor depune o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute în ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului.

Cererile de finanțare depuse vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*