Investiție de aproape 13 milioane lei a CFR în Portul Constanța

Compania Naţională de Căi Ferate CFR – S.A, prin Sucursala Regională CF Constanța, a publicat în SEAP strategia de contractare pentru atribuirea achiziției sectoriale Reabilitare Treceri la Nivel Port Constanța – proiectare și execuție, 4 loturi.

„Având în vedere starea necorespunzătoare a trecerilor la nivel cu calea ferată, este necesară execuţia lucrărilor de modernizare a trecerilor la nivel, în vederea desfăşurării, atât a circulaţiei rutiere, cât şi a celei feroviare, în condiţii de maximă siguranţă şi la o calitate corespunzătoare.”, spun cei de la CFR.

Aceste lucrări vor avea drept scop următoarele obiective:

  • lot 2 și lot 3 – înlocuirea dalelor de beton armat cu dale elastice noi pentru trafic greu şi asigurarea rezemării lor corespunzătoare;
  • lot 1 și lot 4 – trecerea la nivel se va amenaja printr-un sistem tip cale ferată betonată;
  • asigurarea colectării apelor pluviale din zona trecerii la nivel şi evacuarea lor în afara acestei zone;
  • refacerea infrastructurii şi suprastructurii liniei de cale ferată şi dimensionarea acestora astfel încat să fie capabilă să preia atât sarcinile din traficul pe calea ferată cât şi cele generate de autovehiculele care circulă pe drum şi să asigure o bună planeitate a celor două căi de transport.

Durata contractului

Durata prevăzută pentru realizarea obiectivului: Lot 1 – TN Linia de legătură triaj zona III liniile 5,6,7 va fi de 5 luni.

Pentru Lot 2 – TN Diag. access linia 6 și 7 Dana 40-43, zona II Cap Y, durata prevăzută este de 6 luni,

Obiectivul Lot 3 – TN linia de legătură triaj zona I Dana 31-33 Port Ava fi realizat în6 luni.

Durata prevăzută pentru realizarea obiectivului: Lot 4 – TN triaj betonaj cap X Port Ava fi de 5 luni.

Valoarea contractului

Valoarea totală estimată a achiziţiei este 10.804.900,48 lei fără TVA, respectiv 12.857.831,57 lei cu TVA conform notei de estimare nr.8/1/430/03.04.2024, pe loturi astfel:

Valoarea estimată a contractului, pe loturi, nu include sumele aferente provizionului „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”, în valoare totală de 997.971,20 Lei fără TVA.

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat, Anexa 1b- „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe categorii de bunuri cu finanţare de la bugetul de stat pe anul 2024 repartizate pentru CNCF CFR SA, conform Legii bugetului de stat.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*