Calendarul taxelor și impozitelor locale în 2019

SPIT Constanța

SPIT Constanța a publicat calendarul taxelor și impozitelor locale în anul 2019.

Impozit/taxă Termen de plată
Impozit clădiri Impozit teren Impozit mijloace de transport Integral până la 31.03.2019, inclusiv, sau Scadența I – până la 31.03.2019, inclusiv Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv
Taxa de salubrizare Scadența I – până la 31.03.2019, inclusiv Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv
Taxă garaj Scadența I – până la 31.03.2019, inclusiv Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv
Taxa anuală pentru fiecare stație fixă pentru telefonie mobilă Scadența I – până la 31.03.2019, inclusiv Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv
Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate Integral până la 31.03.2019, inclusiv, sau Scadența I – până la 31.03.2019, inclusiv Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv
Taxa rezervare loc parcare Integral, până la data de 31.03.2019, inclusiv
Taxa întreținere cimitire/loc de veci Integral, până la data de 31.03.2019, inclusiv
Taxa de dezvoltare și promovare a turismului Integral, până la data de 01.07.2019, inclusiv
Taxă clădiri/teren Lunar, până pe data de 25, inclusiv, a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului de închiriere/concesiune/dare în administrare.
Impozitul pe spectacole Lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate Lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii reclamă și publicitate.
Taxa folosire tramă stradală Zilnic, lunar, anual după caz
Taxa deșeuri inerte Se achită ori de câte ori este necesar

Contribuabilii care achită integral sumele datorate bugetului local până pe 31 martie 2019 beneficiază de bonificații de 10% pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice din cuantumul impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport.

Sumele de până la 50 lei, inclusiv, se achită integral până la primul termen de plată.

Având în vedere că ultima zi de plată este o zi nelucrătoare, termenul scadent se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru, respectiv data de 1 aprilie 2019.

SPIT recomandă contribuabililor achitarea obligațiilor fiscale la termenele menționate, evitând astfel plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*